SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Khamis, 14 April 2011

Nasionalisme Sebelum Perang Dunia Kedua


Latihan Soalan Struktur

1- Senaraikan faktor pemangkin nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua.
F1 pengenalan sistem politik baru
F2 perkembangan sistem pendidikan
F3 dasar British
F4 pendudukan Jepun
F5 penguasaan Parti Komunis Malaya
F6 kemunculan mesin cetak
F7 gerakan Pan-Islamisme
F8 kesedaran politik serantau

2- Jelaskan peranan faktor pengenalan sistem politik Barat menjadi pemangkin nasionalisme.
F1 memusnahkan sistem politik tradisional
F2 residen mengambil alih pentadbiran negeri daripada pembesar tempatan
F3 para pembesar diberi pencen
F4 pembesar diganti oleh pegawai British
F5 ini mencabar sistem atau amalan tradisi tempatan
F6 menjatuhkan maruah
F7 membangkitkan kebencian terhadap British

3- Jelaskan faktor perkembangan sistem pendidikan menjadi pemangkin nasionalisme.
F1 melahirkan golongan intelektual Melayu
F2 mereka menyedari perlunya sumbangan untuk menyedarkan bangsa Melayu
F3 menggunakan idea baru untuk memajukan diri dan menolak penjajahan British

Tiada ulasan: