SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Jumaat, 1 April 2011

Zaman Pra Sejarah

Latihan Soalan Struktur

1- Nyatakan dua tempat tingal manusia pada zaman Paleolitik. [2m]
F1 tepi tasik
F2 tepi sungai
F3 di dalam gua
[mana-mana 2]

2- Bagaimanakah masyarakat Zaman Mesolitik menyara hidup mereka ? [3m]
F1 memungut hasil hutan
F2 memburu binatang
F3 menangkap ikan


3- Berikan tiga lokasi petempatan awal Zaman Paleolitik di Malaysia. [3m]
F1 Lenggong
F2 Kota Tampan
F3 Tingkayu
F4 Gua Niah
[mana-mana 3]

4- Apakah sebab sistem barter diperkenalkan ? [2m]
F1 kehidupan menetap
F2 keupayaan menghasilkan bahan makanan melebihi keperluan

Tiada ulasan: