SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Sabtu, 12 November 2011

Perang Dunia Pertama

Archduke Franz Ferdinand.

Huraikan peristiwa yang mencetuskan Perang Dunia Pertama (1914 - 1918).
F1 pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dan isterinya oleh pengganas Serbia
F2 Austria mengisytiharkan perang terhadap Serbia
F3 Jerman menyerang Perancis yang menyokong Serbia
F3 serangan Jerman ke atas Perancis menimbulkan kemarahan Britain
F4 Britain meminta bantuan Amerika untuk menghadapai Jerman
F5 Jerman bertindak menyerang kapal dagang Amerika

Gerakan Nasionalisme di Filipina

Jose Rizal.

Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina.

Nasionalisme tahap pertama
F1 dipimpin oleh Jose Rizal
F2 menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
F3 menuntut bangsa Filipina mendapat hak yang sama dengan bangsa Sepanyol
F4 menubuhkan Liga Filipina
F5 mendesak Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial
F5 Jose Rozal dibuang negeri ke Dapitan, Mindanao
F6 beliau dituduh terlibat dalam pemberontakan dan dihukum bunuh

Nasionalisme tahap kedua
F1 dimulakan oleh Andres Bonifacio
F2 berhasrat mencapai kemerdekaan daripada Sepanyol
F3 beliau menubuhkan Katipunan
F4 menerbitkan akhbar Kalayan untuk menyebarkan fahaman revolusi
F5 melancarkan revolusi bersenjata
F6 Andres Bonifacio dihukum mati
F7 diteruskan oleh Emilio Aguinaldo
F8 menuntut kemerdekaan daripada Sepanyol dan Amerika
F9 bekerjasama dengan Amerika Syarikat mengusir Sepanyol
F10 mengisytiharkan kemerdekaan tetapi tidak disahkan oleh Amerika Syarikat
F11 meneruskan revolusi terhadap Amerika Syarikat
F12 Emilio Aguinaldo ditangkap pada 1901
F13 nasionalis menuntut kemerdekaan daripada Amerika Syarikat menggunakan saluran undang-undang

Rabu, 26 Oktober 2011

Piagam Madinah

Madinah.

Berikan intisari kandungan Piagam Madinah.
F1 Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin di Madinah
F2 baginda adalah hakim yang menyelesaikan masalah antara orang Islam dengan bukan Islam
F3 semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah daripada ancaman luar
F4 undang-undang Islam diguna pakai secara menyeluruh
F5 peraturan kekeluargaan dalam sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam
F6 kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi kemajuan ekonomi negara
F7 unsur-unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam sistem perniagaan
F8 masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah
F9 masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri
F10 masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama/adat masing-masing selagi tidak bertentangan dengan Islam
F11 keselamatan orang bukan Islam dijamin selagi mereka mematuhi Piagam Madinah

Rabu, 19 Oktober 2011

Kesan Pelaksanaan Sistem Birokrasi Barat

Raden Adjeng Kartini nasionalis wanita di Indonesia.

Nyatakan kesan pelaksanaan sistem birokrasi Barat terhadap pemerintahan tradisional negara-negara di Asia Tenggara.
F1 memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat
F2 penyatuan pentadbiran telah menyebabkan kemerosotan sistem pemerintahan tradisional
F3 pengaruh golongan pembesar tradisi merosot
F4 pentadbiran Indonesia terbahagi kepada dua iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan
F5 berakhirnya Dinasti Konbaung di Burma
F6 jawatan pembesar tradisional peringkat pusat terhapus
F7 pengenalan Akta Kampung Ulu Burma
F8 pengenalan Akta Perkampungan Burma
F9 pengaruh golongan agam merosot
F10 penubuhan Majlis Perundangan dan jabatan di Burma
F11 pengaruh undang-undang Barat
F12 pelaksanaan sistem pembayaran cukai
F13 penubuhan balai polis
F14 pengaruh sistem raja berperlembagaan di Thailand
F15 institusi raja masih kekal tapi peranannya berkurangan
F16 birokrasi Barat mengambil alih peranan raja dan pembesar
F17 tercetus gerakan nasionalisme di Asia Tenggara
F18 pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir
F19 pelaksanaan pentadbiran melalui biro
F20 pegawai Barat sebagai Ketua Biro

Proses Pembandaran

Bangunan lama di Pulau Pinang tinggalan kolonial British.

Nyatakan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya proses pembandaran.
F1 pertambahan fungsi ekonomi
F2 kawasan yang kaya dengan sumber semulajadi
F3 kawasan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi penjajah
F4 kawasan yang hampir dengan kawasan perlombongan/tempat pengumpulan hasil lombong bijih timah
F5 contohnya bandar Kuala Lumpur/Taiping/Seremban
F6 pertambahan penduduk
F7 tempat mendapatkan keperluan harian
F8 pusat perniagaan
F9 pusat pentadbiran
F10 pusat perbankan
F11 perkembangan perlombongan petroleum
F12 contohnya bandar Miri
F13 adanya kemudahan sistem pengangkutan dan perhubungan
F14 adanya bekalan air bersih/sekolah/bank/pusat kesihatan
F15 kedudukan strategik/menghubungkan beberapa buah bandar dan kawasan lain
F16 perkembangan pertanian komersila/getah
F17 perkembangan perlombongan bijih timah
F18 kawasan pelabuhan
F19 contohnya pelabuhan Klang/Melaka/Pulau Pinang
F20 pusat pengumpulan/pengeksport hasil seperti lada hitam/gambir
F21 contohnya bandar Kuching

Zaman Gelap

Apakah maksud Zaman Gelap ?
F1 berlaku selepas kejatuhan tamadun Rom di Eropah
F2 peringkat awal zaman pertengahan
F3 masyarakat Eropah berada di zaman kemunduran
F4 mengalami kemerosotan dalam bidang politik/ekonomi/sosial
F5 merosot dalam ilmu pengetahuan/perdagangan/pembandaran

Raja/King adalah teratas dalam kedudukan masyarakat feudal di Eropah.

Senaraikan golongan atasan dalam hierarki masyarakat feudal di Eropah.
F1 raja/king
F2 bangsawan lapisan pertama/baron
F3 bangsawan lapisan kedua/knight
F4 ahli agama/gereja/paderi

Nyatakan ciri-ciri ekonomi pada Zaman Gelap.
F1 kegiatan ekonomi merosot
F2 kegiatan ekonomi terhad
F3 mata wang terhad
F4 perniagaan kecil-kecilan
F5 perniagaan hasil barang secara tukar barang
F6 tumpuan dalam bidang pertanian
F7 kegiatan perdagangan tidak meluas
F8 perdagangan diganggu oleh orang gasar
F9 kawasan Mediterranean dikuasai oleh orang Islam

Isnin, 17 Oktober 2011

Kesultanan Melayu Melaka

Emas telah diperdagangkan sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka.

Nyatakan sebab-sebab kerajaan Melayu Melaka muncul sebagai pusat perdagangan yang penting menjelang abad ke-15.
F1 faktor perdagangan mempercepatkan proses penyebaran Islam di Melaka
F2 kedudukan Melaka yang strategik
F3 kehadiran pedagang asing
F4 pentadbiran yang licin
F5 pelbagai kemudahan kepada pedagang menyebabkan perdagangan berjalan lancar
F6 wujudkan jawatan laksamana untuk menjaga urusan di laut
F7 wujudkan jawatan syahbandar sebagai ketua di pelabuhan
F8 Undang-Undang Laut Melaka digubal
F9 peraturan pelayaran/tugas nahkoda/jurumudi
F10 kepesatan perdagangan di Melaka dibuktikan dengan terdapat 84 bahasa dipertuturkan
F11 Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua-franca/bahasa perantaraan
F12 sistem timbang/sukat diperkenalkan
F13 menggunakan sistem tahil/kati
F14 digunakan untuk emas/perak/bahan wangian/batu permata
F15 menggunakan sistem bahara
F16 untuk menimbang rempah ratus
F17 alat timbangan yang digunakan ialah dacing
F18 urusan perdagangan menggunakan sistem pertukaran barang dan berjual beli
F19 urusan perdagangan diletakkan di bawah tanggungjawab syahbandar

Sistem Pendidikan di Acheh

Peta : Acheh.

Berikan peringkat yang wujud dalam sistem pendidikan di Acheh.
F1 peringkat rendah/rangkang
F2 peringkat menengah/muenasah
F3 peringkat pengajian tinggi/universiti/Jamiah Bait al-Rahman

Institusi Pendidikan Formal

Pengajian al-Quran diajar secara meluas di pesantren (Indonesia) atau pondok (Tanah Melayu).

Senaraikan institusi pendidikan formal yang wujud di Asia Tenggara.
F1 surau
F2 istana
F3 madrasah
F4 pondok/dayah/pesantren

Sistem Pentadbiran Selepas Kedatangan Islam

Zakat hanya boleh dibayar melalui mereka yang dilantik.

Nyatakan jawatan yang wujud dalam sistem pentadbiran selepas kedatangan Islam.
F1 sultan
F2 mufti
F3 kadi
F4 khatib
F5 bilal
F6 pemungut zakat
F7 penyelia baitulmal
F8 penjaga harta wakaf

Peperangan Quraisy Makkah dan Orang Islam

Buku tentang Perang Badar.

Antara tahun 622M hingga 630M, terdapat beberapa siri peperangan antara Quraisy Makkah dengan orang Islam. Senaraikan peperangan tersebut.
F1 Perang Badar
F2 Perang Uhud
F3 Perang Khandak/Perang Ahzab
F4 Perang Tabuk

Berikan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan.
F1 dilarang merobohkan rumah ibadat
F2 dilarang memusnahkan tanam-tanaman
F3 tidak dibenarkan membunuh binatang ternakan
F4 dilarang membunuh orang lemah seperti orang tua/kanak-kanak/wanita/orang yang sakit/orang yang menyerah diri

Nyatakan sebab Islam membenarkan umatnya untuk berperang.
F1 dengan keizinan Allah
F2 apabila diserang oleh musuh
F3 memelihara tempat beribadat
F4 melindungi nyawa/harta benda
F5 menentang kezaliman/mempertahankan diri
F6 bertujuan mempertahankan agama/maruah diri/negara

Apakah tindakan Nabi Muhammad s.a.w. terhadap tawanan perang.
F1 tawanan wanita dan kanak-kanak dibebaskan
F2 tawanan lelaki diberi syarat untuk membebaskan diri
F3 mereka perlu mengajar sepuluh kanak-kanak membaca dan menulis sehingga pandai
F4 Nabi Muhammad s.a.w. mengampunkan tawanan Perang Badar

Khamis, 13 Oktober 2011

Proses Pembandaran


Mengapakah proses pembandaran di pantai barat Tanah Melayu lebih berkembang pesat berbading di pantai timur ?
F1 pantai barat kaya dengan sumber semulajadinya seperti bijih timah
F2 kawasan pantai barat menjadi pusat kegiatan ekonomi penjajah
F3 kawasan perlombongan bijih timah terdapat di pantai barat
F4 kegiatan pertanian komersial juga tertumpu di pantai barat
F5 dasar penjajah memajukan kawasan pantai barat
F6 kawasan pantai barat menjadi tumpuan pusat perniagaan
F7 pantai barat juga pusat pentadbiran penjajah
F8 pantai barat mempunyai pelbagai kemudahan infranstuktur
F9 pantai barat mempunyai pelabuhan
F10 pantai barat menjadi pusat tumpuan sistem perhubungan

Proses Pembandaran

Taiping, Perak.

Nyatakan fungsi bandar-bandar baru di Tanah Melayu.
F1 menjadi pusat kegiatan ekonomi penjajah
F2 sebagai tempat mengumpul hasil lombong
F3 menjadi pusat mendapatkan bahan mentah
F4 menjadi pusat pentadbiran/pusat perniagaan/perbankan
F5 menjadi pusat petempatan
F6 menjadi pusat pengumpulan hasil pertanian komersial
F7 menjadi tempat persimpangan sistem perhubungan
F8 sebagai pelabuhan

Proses Pembandaran

Apakah maksud pembandaran ?
F1 pembandaran bermaksud perubahan daripada pekan kecil/kampung kepada sebuah bandar
F2 perubahan itu berlaku hasil pertambahan fungsi ekonominya

Foto hitam putih bandar Seremban, Negeri Sembilan.

Jelaskan faktor yang membantu proses pembandaran di Tanah Melayu.
F1 kekayaan sumber semulajadi
F2 faktor perlombongan mewujudkan bandar Kuala Lumpur/Taiping/Seremban
F3 kesan pertambahan penduduk
F4 terdapat pusat pentadbiran, perbankan, pusat kegiatan ekonomi
F5 terdapatnya kemudahan infrastruktur
F6 kedudukan yang strategik
F7 kemajuan dalam bidang perhubungan
F8 terdapatnya aktiviti pertanian komersial
F9 terdapatnya industri berasaskan bijih timah dan getah
F10 dasar penjajahan British membangunkan kawasan tertentu

Penjelajahan dan Penerokaan

Terangkan faktor yang mendorong kuasa-kuasa Eropah menjalankan kegiatan penjelajahan dan penerokaan.
F1 kejayaan sains dan teknologi pada Zaman Renaissance

F2 penguasaan Istanbul oleh Turki
H2a orang Eropah menghadapi masalah untuk menggunakan laluan itu
H2b orang Eropah berikhtiar mencari laluan alternatif ke Timur

F3 masyarakat Eropah pada waktu itu berani dan optimistik
H3a mereka mencari penyelesaian yang menyekat perkembangan ekonomi mereka

F4 ingin mendapatkan barangan dari Timur
H4a mereka mahu menguasai perdagangan rempah ratus dan sutera

F5 raja-raja di Eropah memberikan galakan
H5a raja Sepanyol dan raja Portugal
H5b Sepanyol menumpukan penjelajahan ke Amerika Latin
H5c Portugal menumpukan penjelajahan ke Timur

F6 persaingan mendapatkan tanah jajahan
H6a persaingan antara Sepanyol dan Portugal
H6b Paus di Rom bertindak menetapkan kawasan pengaruh masing-masing

F7 Perjanjian Tordisellas
H7a perjanjian ini menetapkan kawasan pengaruh Portugal dan Sepanyol
H7b kawasan ke timur dari Kepulauan Tanjung Verde adalah kawasan Portugal
H7c kawasan ke barat dari Kepulauan Tanjung Verde adalah kawasan Sepanyol

Christoper Columbus.

F8 munculnya pelaut yang berkebolehan
H8a Christoper Columbus dan Ferdinand Magellan

F9 pihak penguasa Gereja Khatolik memberi galakan untuk penyebaran agama Kristian

F10 monarki baru di Eropah menggalakkan penjelajahan dan penerokaan
H10a menggunakan slogan "Gold, Gospal and Glory"

Penjelajahan dan Penerokaan

Apakah maksud penjelajahan dan penerokaan ?
F1 Kegiatan para pelaut Eropah mencari laluan baru di lautan luas bagi membolehkan mereka menuju ke Timur

Sebutkan kuasa Eropah yang mengungguli kegiatan penjelajahan dan penerokaan.
F1 Portugal
F2 Sepanyol
F3 England
F4 Perancis
F5 Belanda

Peta : Kedudukan Goa.

Sebutkan pelabuhan utama di sepanjang laluan kapal dari Timur ke Barat yang dikuasai oleh :
(a) Portugis
(b) Inggeris

(a) Portugis
F1 Goa
F2 Batavia
F3 Macao

(b) Inggeris
F1 Madras
F2 Calcutta
F3 Pulau Pinang
F4 Singapura

Selasa, 11 Oktober 2011

Kerajaan Maritim

Pintu gerbang kerajaan Kedah Tua.

Jelaskan jenis pelabuhan maritim yang terdapat di Asia Tenggara dan fungsi pelabuhan tersebut.
F1 pelabuhan pembekal
H1a mengumpulkan hasil tempatan
H1b membekalkan hasil kepada pedagang tempatan

F2 pelabuhan kerajaan
H2a mengumpulkan hasil tempatan
H2b membekalkan hasil kepada pedagang tempatan
H2c menjadi pusat pentadbiran kerajaan

F3 pelabuhan entrepot
H3a mengumpul hasil daripada pelabuhan sekitar
H3b membekalkan hasil tempatan kepada pedagang antarabangsa
H3c mengedarkan hasil luar kepada pedagang tempatan

Kerajaan Maritim

Peta : Langkasuka (berlorek warna jingga).

Nyatakan ciri-ciri kerajaan maritim.
F1 terbentuk di persisiran pantai/kepulauan
F2 berasaskan ekonomi perdagangan dan aktiviti kelautan
F3 masyarakatnya menjalankan aktiviti menangkap ikan dan memungut hasil laut
F4 terdapat pelabuhan

Senaraikan contoh-contoh kerajaan maritim yang muncul di Asia Tenggara.
F1 Langkasuka
F2 Kedah Tua
F3 Srivijaya

Kerajaan Awal di Asia Tenggara

Peta : Chela, Champa dan Funan.

Sebutkan kerajaan-kerajaan awal yang muncul di Asia Tenggara mengikut kawasan berikut :
(a) Tanah Besar Asia Tenggara
(b) Tanah Melayu
(c) Kepulauan Indonesia

(a) Tanah Besar Asia Tenggara
F1 Funan
F2 Chenla
F3 Angkor
F4 Sukhotai
F5 Ayuthia

(b) Tanah Melayu
F1 Kedah Tua
F2 Gangga Negara
F3 Langkasuka

(c) Kepulauan Indonesia
F1 Srivijaya
F2 Majapahit
F3 Singhasari
F4 Mataram

Jumaat, 7 Oktober 2011

Kemasukan Buruh Dari China dan India

Pembentukan masyarakat majmuk kesan penjajahan British di negara kita.

Nyatakan faktor-faktor yang mendorong kemasukan buruh Cina dan India secara besar-besaran ke Tanah Melayu sejak awal abad ke-19.
F1 kepesatan sektor pertanian komersila
F2 keperluan tenaga buruh di Tanah Melayu
F3 kesulitan hidup di negara asal
F4 pihak British menggalakkan buruh Cina dan India datang ke Tanah Melayu
F5 penghijrahan buruh Cina dan India tidak ditentang oleh orang Melayu
F6 wujudnya hubungan tradisi antara India dan China dengan Tanah Melayu
F7 peluang pekerjaan yang banyak
F8 kestabilan politik di Tanah Melayu

Khamis, 6 Oktober 2011

Kemasukan Buruh Dari India

Perusahaan getah telah berkembang di Tanah Melayu dengan bantuan buruh dari India.

Terangkan cara-cara kemasukan buruh dari India ke negara kita pada abad ke-19.
F1 sistem buruh bebas
H1a mereka datang sendiri dengan biayaan masing-masing
H1b kedatangan mereka diatur oleh kumpulan tertentu kerana kepentingan ekonomi
H1c mereka bebas memilih tempat dan pekerjaan yang dikehendaki

F2 sistem kontrak
H2a tambang mereka ke Tanah Melayu dibiayai oleh majikan
H2b sebagai balasannya mereka perlu bekerja dengan majikan tersebut untuk jangka masa tertentu antara 1 hingga 3 tahun
H2c bayaran yang paling minimum iaitu antara 9 hingga 13 sen sehari
H2d penindasan terhadap buruh sering berlaku dalam sistem ini

F3 sistem kangani
H3a kangani bermaksud ketua
H3b seseorang kangani diberi kepercayaan oleh majikan untuk mendapatkan buruh
H3c mereka diberi lesen dan dihantar pulang ke India untuk mencari buruh
H3d kangani diberi wang pendahuluan untuk membiayai perbelanjaan buruh sehingga tiba di Tanah melayu
H3d kangani bertindak seperti pengurus agensi yang membawa masuk pekerja asing
H3e sistem ini diharamkan kerana wujud penyelewengan oleh kangani sendiri

Selasa, 4 Oktober 2011

Kemasukan Buruh Dari China

Buruh Cina di Sarawak dibawa masuk semasa pentadbiran Charles Brooke.

Terangkan cara-cara kemasukan buruh dari China ke negara kita pada abad ke-19.
F1 sistem tiket kredit
H1a bakal imigran dikumpulkan dari kampung-kampung di China
H1b ketua dibayar wang bagi setiap imigran China yang dibawa
H1c bakal imigran dikenali sebagai sin kheh
H1d golongan imigran ini diletakkan di bawah pengawasan nahkoda kapal
H1e sin kheh perlu membuat perjanjian untuk menjelaskan hutang mereka
H1f mereka dibekalkan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang dituju
H1g sin kheh diambil oleh pemborong buruh yang menjadi orang tengah untuk mendapatkan majikan dengan bayaran tertentu

F2 sistem pengambilan kakitangan
H2a majikan yang memerlukan buruh menghantar pegawainya ke China
H2b segala tambang dibiayai oleh majikan
H2c pegawai yang dihantar bertanggungjawab mengiringi buruh-buruh hingga sampai ke tempat majikannya

F3 sistem pengambilan rumah kongsi
H3a pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China yang dilantik oleh sebuah rumah kongsi
H3b pegawai tersebut akan membiayai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut
H3c buruh diserahkan kepada tuan punya rumah kongsi
H3d pembawa buruh akan dibayar dengan kadar tertentu

F4 kemasukan secara berkumpulan
H4a dibawa masuk oleh Charles Brooke melalui syarikatnya
H4b kemasukan imigran China keturunan Foochow dibawa masuk secara berkumpulan
H4c imigran Foochow diperlukan untuk mengusahakan tanah
H4d serta membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam

Ahad, 2 Oktober 2011

Tamadun Mesir Purba

Lambang-lambang yang mewakili tuhan zaman Mesir Purba.

Huraikan peranan golongan atasan dalam sistem pemerintahan Mesir Purba.
F1 raja mengetuai sistem pemerintahan
F2 golongan bangsawan membantu raja menjalankan pentadbiran
F3 golongan bangsawan membantu raja menjaga keamanan
F4 mengurus/mengagihkan penghasilan makanan di dalam negara
F5 gabenor mentadbir wilayah yang ditaluki
F6 para rahib mentadbir hal keagamaan
F7 jurutulis menulis segala rekod kerajaan
F8 firaun merupakan raja berkuasa mutlak dan dianggap suci
F9 firaun dianggap sebagai jelmaan Tuhan Horus
F10 firaun dianggap sebagai Tuhan Matahari/anak Tuhan Matahari
F11 firaun sebagai ketua pendeta
F12 firaun sebagai pemilik tanah
F13 firaun sebagai ketua hakim
F14 firaun sebagai ketua pahlawan
F15 golongan bangsawan sebagai pegawai
F16 golongan bangsawan sebagai penasihat

Tamadun Mesopotamia

Contoh arca yang wujud pada zaman tamadun Mesopotamia.

Jelaskan sumbangan tamadun Mesopotamia kepada peradaban manusia sejagat.
F1 Kod Undang-Undang Hammurabi
F2 hasil kesuasteraan contoh Epik Gilgamesh
F3 perkembangan ilmu astronomi
F4 perkembangan ilmu matematik
F5 perkembangan ilmu perubatan
F6 penciptaan roda
F7 penciptaan kincir air
F8 penciptaan kapal layar
F9 cara membuat batu bata
F10 penciptaan arca
F11 penciptaan tuang batu
F12 perpustakaan diraja
F13 sistem pemberintahan empayar

Sabtu, 1 Oktober 2011

Proses Pembandaran

Struktur bangunan lama di Ipoh yang membangun atas aktiviti perlombongan bijih timah.

Apakah faktor yang membantu proses pembandaran ?
F1 pertambahan fungsi ekonomi
F2 pertambahan penduduk
F3 menjalankan pelbagai fungsi/peranan
F4 adanya kemudahan jalan raya/bekalan air bersih/sekolah/bank/pusat kegiatan ekonomi
F5 kedudukan strategik/menghubungkan beberapa buah bandar
F6 kemajuan dalam sistem perhubungan
F7 perkembangan pertanian komersial/getah
F8 faktor perlombongan/perkembangan perlombongan bijih timah/petroleum
F9 kawasan pelabuhan
F10 pusat pengumpulan dan pengeksport hasil seperti lada hitam/gambir

Jumaat, 30 September 2011

Persekutuan Tanah Melayu 1948

R.O. Winstedt.

Senaraikan rakyat British yang menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948.
F1 Frank Swettenham
F2 R.O. Winstedt
F3 Cecil Clementi
F4 Malcom MacDonald
F5 Edward Gent

Persekutuan Tanah Melayu 1948

Gambar sekumpulan orang Melayu yang menentang Malayan Union.

Nyatakan faktor yang mendorong British membentuk Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948 bagi menggantikan Malayan Union.
F1 ketegasan orang Melayu pimpinan Dato' Onn membantah Malayan Union
F2 perpaduan orang Melayu daripada semua golongan dapat mengatasi mereka yang menyokong Malayan Union
F3 sokongan bekas pegawai British
F4 sokongan dari pegawai tinggi British
F5 sikap polotik orang Melayu yang sederhana/mereka tidak menentang secara kekerasan
F6 mereka tidak mengangkat senjata Parti Komunis Malaya
F7 UMNO tidak menuntut kemerdekaan/hanya menuntut rundingan menolak Malayan Union
F8 Piagam Atlantik 1945 yang tidak menggalakkan penjajahan baru
F9 British bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan politik Indonesia yang radikal

Khamis, 29 September 2011

Pilihan Raya

Pilihan raya 1955.

Apakah maksud pilihan raya ?
F1 pilihan raya ialah proses memilih wakil rakyat untuk memerintah sama ada di peringkat negeri atau persekutuan
F2 pemilihan dilakukan secara sulit dengan menggunakan prosedur yang telus dan teratur
F3 pengiraan undi dibuat secara terbuka dan keputusannya direkodkan
F4 calon yang mendapat undi terbanyak dikira menang

Badan Perundangan

Badan perundangan mengandungi tiga komponen seperti di atas.

Apakah yang dimaksudkan dengan Badan Perundangan ?
F1 merujuk kepada Parlimen
F2 terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewana Negara dan Dewan Rakyat
F3 berfungsi menggubal undang-undang

Raja Berperlembagaan

Malaysia sebuah negara yang mempraktikkan konsep raja berperlembagaan.

Apakah maksud Raja Berperlembagaan ?
F1 bermaksud sistem pemerintahan beraja mengikut peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia

Rabu, 28 September 2011

Revolusi Perindustrian

Penggunaan mesin adalah sebahagian ciri dalam revolusi perindustrian.

Apakah maksud Revolusi Perindustrian ?
F1 pengeluaran barang yang dihasilkan secara besar-besaran
F2 pengeluaran melebihi paras keperluan pengusaha
F3 dihasilkan dengan perantaraan mesin
F4 hasil keluaran dikomersialkan

Gerakan Reformation

Martin Luther antara tokoh yang terlibat dengan gerakan reformation.

Apakah maksud reformation ?
F1 berasal daripada perkataan reform
F2 bermaksud melakukan pembaharuan ke arah yang lebih baik
F3 melakukan pembaharuan dalam agama Kristain

Isnin, 26 September 2011

Jemaah Menteri di Kelantan

Jata negeri Kelantan.

Terangkan perubahan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad II terhadap struktur pentadbiran Kelantan sejak 1842.
F1 memperkemaskan Sistem Jemaah Menteri yang diperkenalkan oleh Sultan Muhammad I
H1a baginda membentuk lapan Jemaah Menerti
H1b setiap Jemaah Menteri diketuai oleh seorang kerabat diraja
H1c setiap Jemaah Menteri dianggotai oleh empat orang pembesar
H1d setiap Jemaah Menteri mempunyai bidang tugas masing-masing

F2 Sultan Muhammad II menyingkirkan kerabat diraja yang terlibat dalam perebutan kuasa
H2a baginda menggantikan kerabat diraja dengan golongan pembesar
H2b baginda memberikan gelaran Nik dan Wan kepada pembesar

F3 golongan pembesar mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad II
H3a mereka memberi kesetiaan kepada baginda

Tamadun Hwang Ho

Taat setia pembesar dapat membantu kestabilan Dinasti Chou.

Nyatakan langkah yang dilaksanakan oleh raja Dinasti Chou untuk memastikan pembesar memberikan taat setia.
F1 memberikan hadiah kepada pembesar
F2 mengarahkan pembesar melafazkan ikrar taat setia kepada raja
F3 mengarahkan pembesar melindungi raja
F4 meminta pembesar menyediakan tentera pada masa perang
F5 melantik pembesar menjadi ketua keagamaan di wilayah
F6 memberi hak kepada pembesar menjalankan upacara pengorbanan

Zaman Renaissance

Ilmu kartografi (pemetaan) antara ilmu yang berkembang semasa Zaman Renaissance.

Terangkan kesan Zaman Renaissance ke atas masyarakat Eropah.
F1 kemunculan monarki baru yang mempunyai kuasa yang kukuh
F2 wujud kerajaan pusat yang kuat/kesatuan kebangsaan
F3 pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat
F4 kuasa gereja/golongan bangsawan bertambah kurang
F5 kegiatan ekonomi sara diri kian pupus
F6 sistem perdagangan tempatan/antarabangsa semakin berkembang
F7 kegiatan penjelajahan dan penerokaan berkembang
F8 kemajuan dalam bidang matematik/geografi/kartografi/astronomi
F9 perkembangan pelbagai ilmu sains seperti Biologi/Fizik/Kimia/Perubatan
F10 melahirkan manusia yang menggunakan sepenuhnya keupayaan minda/manusia Renaissance
F11 lebih bersedia menzahirkan emosi/perasaan mereka dalam bidang muzik/lukisan/ukiran
F12 terdapat budaya yang menyuburkan keyakinan diri
F13 pendidikan menekankan pemikiran logik/saintifik/falsafah/metafizik
F14 pendidikan menekankan tanggungjawab sosial seseorang dalam masyarakat
F15 menekankan ciri-ciri inkuiri/keobjektifan/eksperimen
F16 lahir aliran pemikiran Individualisme
F17 lahir aliran pemikiran Humanisme
F18 lahir tokoh-tokoh pemikir ilmu seperti Niccolo Machiavelli/Giovanni Bocaccio/Leonardo da Vinci/Michelangelo/Thomas More/Francis Bacon/William Shakepeare

Zaman Renaissance

Niccolo Machiavelli antara tokoh yang hidup pada Zaman Renaissance.

Apakah kesan Zaman Renaissance ?
F1 kekurangan kuasa gereja
F2 perkembangan teknologi percetakan
F3 perubahan gaya hidup rakyat
F4 kewujudan kerajaan pusat
F5 kuasa golongan bangsawan berkurangan
F6 perkembangan geografi
F7 perkembangan matematik

Ahad, 25 September 2011

Novel Ishak Haji Muhammad

"Anak Mat Lela Gila" antara karya Ishak Haji Muhammad.

Nyatakan tema semangat kebangsaan yang dibangkitkan dalam novel-novel karya Ishak Haji Muhammad.
F1 semangat menentang penjajah oleh anak muda tempatan
F2 menghargai warisan bangsa sendiri
F3 mencintai tanah air
F4 menolak kesenangan demi maruah bangsa
F5 semangat wira pemuda tempatan dalam menjaga maruah keluarga
F6 berasa bangga dengan kebolehan sendiri
F7 seorang gadis tempatan yang menolak cinta pegawai penjajah kerana tidak mahu menjatuhkan maruah bangsa

Jumaat, 23 September 2011

Tamadun Yunani

Karikatur era Yunani.

Jelaskan sistem pemerintahan dan pentadbiran di Yunani sebelum sistem demokrasi diamalkan.
F1 monarki/beraja
F2 raja dibantu oleh konsul
F3 raja sebagai ketua hakim/ketua tentera/ketua agama
F4 konsul menjadi kuat dan peranan raja merosot
F5 lahir sistem raja yang dipilih tetapi kuasa terhad
F6 pemerintahan beberapa orang konsul melahirkan oligarki
F7 lahir golongan aristokrat yang kuat dan memiliki kuasa yang besar dinamakan sistem aristokrasi
F8 berlaku tidak puas hati rakyat dan mereka menuntut hak
F9 berlaku rampasan kuasa
F10 lahirlah pemerintahan tirani oleh diktator
F11 diktator terdiri daripada golongan kaya/tentera
F12 akhirnya mereka ditentang oleh aristokrat dan lahir demokrasi

Gerakan Islah

Sebuah buku yang mengupas perjuangan Dr. Burhanuddin al-Helmy.

Senaraikan tokoh yang mengasaskan Gerakan Islah.
F1 Sheikh Tahir Jalaludin
F2 Syed Syeikh al-Hadi
F3 Dr. Burhanuddin al-Helmy

Jelaskan perjuangan Gerakan Islah.
F1mendorong orang Melayu membetulkan pandangan terhadap Islam
F2 menyampaikan idea/menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
F3 menggesa ekonomi Melayu dimajukan
F4 menggesa pendidikan/sosial Melayu dimajukan
F5 menggesa politik Melayu dimajukan
F6 menyematkan sikap kritik penjajah dalam kalangan orang Islam
F7 mengkritik raja/pembesar Melayu yang tidak berperanan memajukan orang Melayu
F8 menubuhkan madrasah
F9 menjalankan pendidikan Islam meliputi dunia dan akhirat
F10 menjalankan pendidikan fardu ain
F11 menjalankan pendidikan Ilmu Hisab
F12 menjalankan pendidikan Bahasa Inggeris
F13 memberi peluang pelajar perempuan mendapatkan pendidikan

Nyatakan cabaran yang dihadapi oleh gerakan ini.
F1 ditentang oleh Kaum Tua
F2 dapat bergerak dengan baik di Negeri-Negeri Selat sahaja
F3 dihalang pengaruhnya di negeri-negeri lain/undang-undang dikeluarkan
F4 kegiatan dakwah Islam dilarang sekiranya tanpa kebenaran sultan
F5 risalah/buku Kaum Muda tidak dibenarkan dibawa masuk ke negeri-negeri lain

Khamis, 22 September 2011

Kaum Muda

Sebuah buku tentang pergerakan Kaum Muda.

Jelaskan peranan Kaum Muda dalam meniupkan semangat nasionalisme di Tanah Melayu sebelum Perang Dunia Kedua.
F1 Kaum Muda menyampaikan idea mereka
F2 menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia
F3 Kaum Muda membuat gesaan untuk memajukan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial orang Melayu
F4 golongan ini berusaha menyematkan sikap mengkritik penjajah ke dalam fikiran orang Islam
F5 mereka turut mengkritik raja-raja Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu
F6 juga mengkritik pembesar-pembesar Melayu yang tidak berperanan penting dalam memajukan orang Melayu
F7 Kaum Muda menubuhkan beberapa buah madrasah
F8 madrasah ini menjalankan sistem pendidikan Islam meliputi pendidikan dunia dan akhirat
F9 madrasah ini memberi peluang kepada pelajar perempuan untuk mendapatkan pendidikan

Dewan Rakyat

Di bangunan Parlimen inilah terdapatnya Dewan Rakyat dan Dewan Negara.

Nyatakan ciri-ciri Dewan Rakyat.
F1 merupakan dewan terpenting
F2 ahli dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya
F3 mengandungi 219 ahli
F4 mewakili semua kawasan pilihan raya di seluruh negara
F5 tempoh perkhidmatan selama 5 tahun
F6 tugas utamanya menggubal dan meluluskan undang-undang pada peringkat Dewan Rakyat

Dewan Negara

Setiap ahli Dewan Negara perlu mengangkat sumpah sebelum menjalankan tugasnya.

Nyatakan ciri-ciri Dewan Negara.
F1 juga dikenali sebagai Senat
F2 merupakan dewan tertinggi
F3 mengandungi seramai 69 ahli
F4 ahlinya digelar Senator
F5 mewakili setiap negeri
F6 dilantik tanpa melalui pertandingan dalam pilihan raya
F7 memegang jawatan bagi tempoh tiga tahun dalam satu penggal
F8 mesti berumur sekurang-kurangnya 30 tahun
F9 tarafnya sama dengan Ahli Parlimen
F10 boleh dilantik menjadi ahli Jemmah Menteri
F11 keahlian dalam Dewan Negara dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong
F12 ahlinya telah memberi sumbangan yang cemerlang dalam perkhidmatan awam/bidang profesional/perniagaan/perusahaan/pertanian/kesenian/kebajikan/mewakili sesuatu kumpulan minoriti
F13 26 ahli dipilih daripada 13 buah negeri
F14 dua orang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong mewakili Wilayah Persekutuan
F15 40 orang ahli dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong dari kalangan yang cemerlang dalam bidang profesional

Tamadun Indus

Ilmu Matematik menyumbang kepada pembinaan bandar terancang masyarakat Indus.

Apakan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indus bagi membolehkan mereka membina bandar terancang ?
F1 ilmu geometri
F2 kesenian
F3 matematik
F4 teknologi pembakaran batu bata

Berdasarkan pengetahuan Sejarah anda, apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang ?
F1 mempunyai ilmu pengetahuan tentang geometri
F2 kemampuan meningkatkan mutu bahan binaan
F3 melakukan teknologi pembakaran batu bata
F4 memiliki ilmu kesenian
F5 memiliki ilmu matematik
F6 pengetahuan daripada perhubungan luas dengan Mesopotamia dan Mesir
F7 sifat keterbukaan masyarakat Indus

Rabu, 21 September 2011

Akta Tanah Simpanan Melayu

Tokoh-tokoh di atas merupakan ahli yang menduduki Majlis Mesyuarat Persekutuan 1913.

Apakah yang anda faham tentang Akta Tanah Simpanan Melayu ?
F1 akta ini telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Persekutuan pada tahun 1913
F2 British mendakwa peraturan ini adalah untuk menjamin kelangsungan masa depan ekonomi/sosial/politik orang Melayu
F3 akta ini bertujuan mengelak tanah orang Melayu berpindah kepada orang asing
F4 melalui akta ini, Residen berkuasa mengisytiharkan mana-mana kawasan tanah milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan Melayu
F5 akta ini sebenarnya melindungi kepentingan ekonomi penjajah British
F6 akta ini juga melarang orang Melayu daripada menanam sebarang tanaman komersial di kawasan Tanah Simpanan Melayu
F7 kebanyakan kawasan yang diisytiharkan sebagai Tanah Simpanan Melayu juga tidak subur
F8 jika adapun kawasan yang subur, keluasannya kecil

Selasa, 20 September 2011

Pakatan Murni

Tan Cheng Lock antara yang dikaitkan dengan Pakatan Murni.

Apakah maksud Pakatan Murni ?
F1 usaha semua kaum di Tanah Melayu menghasilkan satu kerjasama dan tolak ansur politik melalui rundingan
F2 merupakan jalan penyelesaian untuk menyatupadukan pelbagai kaum

Zaman Renaissance

Peta Itali (kawasan berwarna hijau gelap).

Apakah faktor yang mencetuskan Renaissance di Itali ?
F1 kedudukan Itali yang strategik
F2 di kelilingi oleh Laut Mediterranean
F3 di persimpangan utama dan pusat perdagangan antarabangsa
F4 banyak bandar pelabuhan muncul di Itali
F5 contohnya Venice, Genoa, Florence, Rom dan Milan
F6 muncul bandar pusat perdagangan antarabangsa
F7 Itali menjadi pusat pertembungan budaya/bahasa dan agama
F8 Itali menjadi pusat perkembangan idea
F9 muncul ramai pedagang kaya di Itali
F10 pedagang ini menggunakan kekayaan untuk mengindahkan bandar
F11 pedagang kaya menjadi penaung/patron kepada cendekiawan
F12 contohnya, keluarga Medici di Florence
F13 golongan patron ini berusaha menarik cendekiawan dan seniman terbaik ke bandar masing-masing
F14 para seniman dan cendekiawan sering berkunjung dari bandar ke bandar
F15 cendekiawan membantu menyebarkan idea Renaissance
F16 Paus di Rom juga menjadi penaung kepada seniman

Ahad, 18 September 2011

Zaman Renaissance

Galileo Galilei

Sebutkan tokoh Renaissance yang muncul di Itali.
F1 Leonardo da Vinci
F2 Raphael
F3 Michelangelo
F4 Niccolo Machiavelli
F5 Galileo Galilei
F6 Giovanni Bocaccio
F7 Franesco Petrarch

Zaman Renaissance

Cara pemakaian golongan wanita Zaman Renaissance.

Apakah yang dimaksudkan dengan Zaman Renaissance.
F1 Renaissance berasal dari perkataan Itali"renisciment"
F2 membawa maksud kelahiran semula
F3 istilah ini merujuk kepada penghargaan semula ilmu yang dihasilkan oleh cendikawan Yunani dan Rom
F4 kegemilangan tamadun Yunani dan Rom yang tenggelam pada Zaman Gelap telah dikembangkan semula pada Zaman Renaissance
F5 Renaissance menonjolkan keupayaan manusia berfikir untuk menyelesaikan masalah/humanisme

Sabtu, 17 September 2011

Percukaian Kerajaan Melaka

Sungai Melaka.

Nyatakan tentang aktiviti percukaian yang diamalkan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.
F1 pedagang yang berniaga di Melaka wajib membayar cukai terhadap barang dagangan sebelum memulakan perniagaan
F2 cukai paling asas ialah cukai tetap/cukai import yang telah ditetapkan oleh pemerintah
F3 pedagang India/Ceylon/Tanah Arab/Siam/Pegu dikenakan cukai enam peratus dari jumlah barang dibawa
F4 pedagang Jepun dan China dikehendaki membayar cukai lima peratus
F5 terdapat barangan dikecualikan cukai iaitu beras/makanan
F6 setelah cukai dibayar, urusan jual beli dapat dilaksanakan di bazaar sepanjang Sungai Melaka
F7 orang asing yang menetap di Melaka dikenakan cukai
F8 orang asing dari Kepulauan Melayu dikenakan Cukai Raja sebanyak tiga peratus
F9 orang asing lain dikenakan Cukai Raja sebanyak enam peratus

Perdagangan Kerajaan Melaka

Kesan perdagangan di Melaka mungkin ada pertalian dengan kapal ini.

Sebutkan faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan kerajaan Melaka.
F1 kedudukan Melaka yang srategik iaitu di tengah-tengah perjalanan di antara Timur dan Barat
F2 peranan Selat Melaka
F3 terlindung daripada angin monsun
F4 pelbagai kemudahan disediakan menyebabkan pentadbiran dan kegiatan perdagangan berjalan dengan lancar
F5 pentadbiran yang cekap dan terbuka iaitu pegawai-pegawai dilantik seperti laksamana dan syahbandar
F6 sistem sukatan dan timbangan yang sistematik diperkenalkan
F7 sistem tukar barang dan kaedah jual beli dijalankan dalam urusan perdagangan
F8 Undang-Undang Laut Melaka digubal untuk melicinkan pentadbiran di pelabuhan