SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Rabu, 26 Oktober 2011

Piagam Madinah

Madinah.

Berikan intisari kandungan Piagam Madinah.
F1 Nabi Muhammad s.a.w. sebagai pemimpin di Madinah
F2 baginda adalah hakim yang menyelesaikan masalah antara orang Islam dengan bukan Islam
F3 semua anggota masyarakat dikehendaki mempertahankan Madinah daripada ancaman luar
F4 undang-undang Islam diguna pakai secara menyeluruh
F5 peraturan kekeluargaan dalam sesuatu kabilah boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan Islam
F6 kerjasama antara masyarakat Madinah dituntut demi kemajuan ekonomi negara
F7 unsur-unsur penipuan dan riba dihapuskan dalam sistem perniagaan
F8 masyarakat Madinah dianggap sebagai satu ummah
F9 masyarakat Madinah tidak boleh bermusuhan sesama sendiri
F10 masyarakat Madinah bebas mengamalkan agama/adat masing-masing selagi tidak bertentangan dengan Islam
F11 keselamatan orang bukan Islam dijamin selagi mereka mematuhi Piagam Madinah

Tiada ulasan: