SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Selasa, 11 Oktober 2011

Kerajaan Maritim

Pintu gerbang kerajaan Kedah Tua.

Jelaskan jenis pelabuhan maritim yang terdapat di Asia Tenggara dan fungsi pelabuhan tersebut.
F1 pelabuhan pembekal
H1a mengumpulkan hasil tempatan
H1b membekalkan hasil kepada pedagang tempatan

F2 pelabuhan kerajaan
H2a mengumpulkan hasil tempatan
H2b membekalkan hasil kepada pedagang tempatan
H2c menjadi pusat pentadbiran kerajaan

F3 pelabuhan entrepot
H3a mengumpul hasil daripada pelabuhan sekitar
H3b membekalkan hasil tempatan kepada pedagang antarabangsa
H3c mengedarkan hasil luar kepada pedagang tempatan

Tiada ulasan: