SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Sabtu, 12 November 2011

Gerakan Nasionalisme di Filipina

Jose Rizal.

Jelaskan perkembangan gerakan nasionalisme di Filipina.

Nasionalisme tahap pertama
F1 dipimpin oleh Jose Rizal
F2 menuntut supaya Filipina dijadikan wilayah Sepanyol
F3 menuntut bangsa Filipina mendapat hak yang sama dengan bangsa Sepanyol
F4 menubuhkan Liga Filipina
F5 mendesak Sepanyol melakukan pembaharuan politik, ekonomi dan sosial
F5 Jose Rozal dibuang negeri ke Dapitan, Mindanao
F6 beliau dituduh terlibat dalam pemberontakan dan dihukum bunuh

Nasionalisme tahap kedua
F1 dimulakan oleh Andres Bonifacio
F2 berhasrat mencapai kemerdekaan daripada Sepanyol
F3 beliau menubuhkan Katipunan
F4 menerbitkan akhbar Kalayan untuk menyebarkan fahaman revolusi
F5 melancarkan revolusi bersenjata
F6 Andres Bonifacio dihukum mati
F7 diteruskan oleh Emilio Aguinaldo
F8 menuntut kemerdekaan daripada Sepanyol dan Amerika
F9 bekerjasama dengan Amerika Syarikat mengusir Sepanyol
F10 mengisytiharkan kemerdekaan tetapi tidak disahkan oleh Amerika Syarikat
F11 meneruskan revolusi terhadap Amerika Syarikat
F12 Emilio Aguinaldo ditangkap pada 1901
F13 nasionalis menuntut kemerdekaan daripada Amerika Syarikat menggunakan saluran undang-undang

Tiada ulasan: