SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Isnin, 26 September 2011

Zaman Renaissance

Ilmu kartografi (pemetaan) antara ilmu yang berkembang semasa Zaman Renaissance.

Terangkan kesan Zaman Renaissance ke atas masyarakat Eropah.
F1 kemunculan monarki baru yang mempunyai kuasa yang kukuh
F2 wujud kerajaan pusat yang kuat/kesatuan kebangsaan
F3 pembayaran cukai secara langsung kepada kerajaan pusat
F4 kuasa gereja/golongan bangsawan bertambah kurang
F5 kegiatan ekonomi sara diri kian pupus
F6 sistem perdagangan tempatan/antarabangsa semakin berkembang
F7 kegiatan penjelajahan dan penerokaan berkembang
F8 kemajuan dalam bidang matematik/geografi/kartografi/astronomi
F9 perkembangan pelbagai ilmu sains seperti Biologi/Fizik/Kimia/Perubatan
F10 melahirkan manusia yang menggunakan sepenuhnya keupayaan minda/manusia Renaissance
F11 lebih bersedia menzahirkan emosi/perasaan mereka dalam bidang muzik/lukisan/ukiran
F12 terdapat budaya yang menyuburkan keyakinan diri
F13 pendidikan menekankan pemikiran logik/saintifik/falsafah/metafizik
F14 pendidikan menekankan tanggungjawab sosial seseorang dalam masyarakat
F15 menekankan ciri-ciri inkuiri/keobjektifan/eksperimen
F16 lahir aliran pemikiran Individualisme
F17 lahir aliran pemikiran Humanisme
F18 lahir tokoh-tokoh pemikir ilmu seperti Niccolo Machiavelli/Giovanni Bocaccio/Leonardo da Vinci/Michelangelo/Thomas More/Francis Bacon/William Shakepeare

Tiada ulasan: