SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Jumaat, 16 September 2011

Tamadun Indus

Karikatur berkaitan kepercayaan Hindu.

Jelaskan organisasi sosial yang terdapat dalam masyarakat Indus.
F1 terbahagi kepada dua golongan
F2 golongan atasan dan bawahan
F3 golongan atasan terdiri daripada pendeta/pedagang
F4 kelas atasan utama terdiri daripada pendeta
F5 pemerintahan diterajui oleh pendeta
F6 pendeta berkuasa untuk mengawal aktiviti masyarakat/kegiatan keagamaan
F7 golongan bawahan memberi taat setia kepada golongan pendeta
F8 golongan bawahan terdiri daripada petani/buruh
F9 petani menjalankan aktiviti pertanian
F10 sebahagian hasil pertanian diserahkan kepada pihak berkuasa
F11 golongan buruh menjalankan kerja-kerja buruh
F12 menjaga kebersihan bandar/membina tembok/benteng/terusan
F13 golongan paling bawah ialah golongan hamba

Tiada ulasan: