SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Ahad, 11 September 2011

Pendidikan di Athens, Sparta dan Rom

Antara matlamat pendidikan di Sparta ialah melahirkan tentera yang terlatih.

Nyatakan tujuan pendidikan di Athens.
F1 mementingkan pendidikan mental
F2 mementingkan pendidikan rihani dan jasmani
F3 melahirkan golongan sejarawan dan ahli falsafah

Nyatakan tujuan pendidikan di Sparta.
F1 mementingkan latihan fizikal
F2 mementingkan kemahiran guna senjata
F3 melahirkan tentera yang gagah
F4 melahirkan warganegara yang setia

Apakah tujuan pendidikan di Rom ?
F1 menekankan ilmu yang pratikal
F2 semangat setia kepada Rom
F3 melahirkan jurutera
F4 melahirkan ahli falfasah dan sejarawan

Tiada ulasan: