SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Sabtu, 17 September 2011

Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

ICT memudahan perkara-perkara yang sulit.

Terangkan tentang teknologi maklumat dan komunikasi (ICT).
F1 merupakan peralatan teknologi baru
C1a seperti komputer/internet

F2 teknologi komunikasi berkembang
C2a contohnya telefon mudah alih/telefon bimbit

F3 kos pengangkutan yang semakin murah
H3a merupakan faktor pemangkin hubungan sesama manusia/antara negara dengan negara yang lain

F4 inovasi teknologi ini membawa perubahan yang luas dalam masa yang singkat

F5 ICT merujuk kepada kaedah/peralatan yang membolehkan proses komunikasi berlaku
H5a dengan pantas/mudah/berkesan tanpa mengira sempadan

F6 kerajaan perlu menyediakan prasarana ICT
H6a kerajaan melancarkan projek Koridor Raya Multimedia/KLIA/KLCC

F7 kerajaan menjalankan usaha mempromosikan penggunaan ICT
H7a melalui media elektronik/media cetak/kempen

Tiada ulasan: