SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Jumaat, 9 September 2011

Sistem Pentadbiran Tanah Sebelum Kedatangan British

Pembesar Melayu berhak ke atas pentadbiran tanah sebelum kedatangan pihak British.

Bagaimanakah sistem pentadbiran tanah sebelum kedatangan British di Tanah Melayu ?
F1 pemilikan/penggunaan tanah tidak menjadi persoalan utama
F2 wujud kawasan tanah yang luas
F3 kepadatan penduduk yang rendah
F4 segala urusan tanah seperti cukai/aktiviti eknomi yang diusahakan di atas tanah berkenaan mesti mendapat kebenaran para pembesar Melayu terlebih dahulu
F5 golongan yang mahu mengusahakan tanah juga perlu meminta kebenaran para pembesar Melayu
F6 tanah merupakan sumber ekonomi/tunggak kuasa politik/mencerminkan kedudukan sosial pembesar Melayu
F7 menurut undang-undang adat, sesebuah kawasan tanah akan menjadi milik seseorang yang meneroka/mengerjakan tanah tersebut
F8 tanah tersebut boleh diwarisi oleh generasi yang terkemudian
F9 sistem pemilikan tanah tidak memiliki rekod/catatan sempurna untuk dijadikan bukti pemilikan terhadapnya

Tiada ulasan: