SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Selasa, 13 September 2011

Saidina Ali bin Abu Talib

Karya novel Islam berkaitan tokoh Saidina Ali bin Abu Talib.

Nyatakan latar belakang Saidina Ali bin Abu Talib.
F1 keturunan Bani Hasyim
F2 sepupu Nabi Muhammad s.a.w.
F3 memeluk Islam ketika berusia 10 tahun/kanak-kanak
F4 berani
F6 bersifat kepahlawanan
F7 berwatak tegas
F8 berpengetahuan luas dalam perundangan Islam
F9 mempunyai kepakaran dalam selok belok hukum
F10 cintakan kedamaian/keharmonian

Nyatakan bukti Khalifah Ali bin Abu Talib sentiasa berusaha mengekalkan kestabilan dan kehormanian negara.
F1 sentiasa berusaha mengekalkan kestabilan negara
F2 berusaha mengekalkan keharmonian negara
F3 sanggup menghentikan Perang Siffin walaupun hampir mencapai kemenangan
F4 sanggup berunding dengan pihak lawan yang ingin berdamai
F5 tidak mengabaikan pertahanan negara
F6 membina markas tentera di Parsi
F7 membina markas tentera di sempadan Syria
F8 meneruskan kutipan jizyah

Tiada ulasan: