SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Sabtu, 17 September 2011

Globalisasi

Globalisasi akan mempengaruhi pelbagai bidang kehidupan manusia.

Terangkan tentang globalisasi.
F1 perubahan yang menjadikan dunia tanpa sempadan
H1a disebabkan kepesatan/kepantasan perkembangan teknologi maklumat
H1b menyeberangi sempadan dalam masa yang singkat
C1a meliputi segala aspek penting dari segi ekonomi/sosial/baranagn/modal/tenaga manusia/kemahiran/nilai

F2 perubahan yang meliputi skop luas ini dihubungkan dengan kemajuan teknologi/teknologi maklumat/komunikasi

F3 terdapat dua pandangan tentang globalisai
H3a globalisasi merupakan sesuatu yang berfaedah
H3b globalisasi kunci kepada pembangunan ekonomi dunia pada masa depan
H3c globalisasi dilihat sebagai sesuatu yang akan meningkatkan jurang perbezaan
C3c sama ada di dalam negara/antara bandar dengan luar bandar/antara negara di dunia/negara maju dengan negara membangun
H3d globalisasi menyekat peluang pekerjaan
H3e globalisasi merendahkan taraf hidup
H3f globalisasi menghindarkan perkembangan sosial