SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Khamis, 22 September 2011

Tamadun Indus

Ilmu Matematik menyumbang kepada pembinaan bandar terancang masyarakat Indus.

Apakan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Indus bagi membolehkan mereka membina bandar terancang ?
F1 ilmu geometri
F2 kesenian
F3 matematik
F4 teknologi pembakaran batu bata

Berdasarkan pengetahuan Sejarah anda, apakah faktor yang membolehkan masyarakat Indus membina bandar terancang ?
F1 mempunyai ilmu pengetahuan tentang geometri
F2 kemampuan meningkatkan mutu bahan binaan
F3 melakukan teknologi pembakaran batu bata
F4 memiliki ilmu kesenian
F5 memiliki ilmu matematik
F6 pengetahuan daripada perhubungan luas dengan Mesopotamia dan Mesir
F7 sifat keterbukaan masyarakat Indus

Tiada ulasan: