SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Jumaat, 16 September 2011

Negara-Negara Selatan

Negara-Negara Selatan juga dikenali sebagai Negara-Negara Dunia Ketiga.

Nyatakan matlamat penubuhan Negara-Negara Selatan.
F1 mengatasi harga eksport bahan mentah
F2 meningkatkan kerjasama ekonomi
F3 meningkatkan kerjasama teknikal
F4 tidak mahu bergantung kepada negara-negara maju

Jelaskan ciri-ciri persamaan yang terdapat dalam kalangan Negara-Negara Selatan.
F1 persamaan dari segi latar belakang ekonomi
F2 pernah dijajah oleh kuasa Barat
F3 bergantung kepada negara maju dalam pemasaran bahan mentah
F4 tidak mempunyai kepakaran
F5 tiada modal untuk memproses bahan mentah menjadi barang siap
F6 pergantungan membawa kepada syarat perdagangan yang tidak adil
F7 kawalan terhadap harga bahan mentah oleh negara maju
F8 penggenaan kadar faedah yang tinggi terhadap pinjaman yang diberikan

Tiada ulasan: