SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Isnin, 12 September 2011

Dasar Kebudayaan Kebangsaan

Islam sebahagian unsur di dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan.

Jelaskan tentang Dasar Kebudayaan Kebangsaan.
F1 lahir daripada gagasan Kongres Kebudayaan Kebangsaan
F2 dianjurkan oleh Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan
F3 digubal untuk menjadi panduan dalam membentuk/mengekalkan identiti negara Malaysia
F4 bertujuan memperkukuhkan perpaduan melalui kebudayaan
F5 memupuk/memelihara keperibadian kebangsaan
F6 memperkaya/meningkatkan kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan dan kerohanian
F7 seimbang dengan pembangunan sosioekonomi
F8 terdapat tiga prinsip utama Dasar Kebudayaan Kebangsaan
F9 kebudayaan rakyat asal/rantau Melayu sebagai tunjang
F10 unsur-unsur kebudayaan lain yang wajar dan sesuai boleh diterima
F11 Islam sebagai unsur yang terpenting

Tiada ulasan: