SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Rabu, 14 September 2011

Undang-Undang Tanah Semasa Pentadbiran British

Antara bangunan pentadbiran yang digunakan oleh British di Selangor.

Jelaskan undang-undang tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu.
F1 mempunyai rekod bertulis/bukti pemilikan terhadapnya
F2 untuk menjamin/mengesahkan pemilikan tanah
F3 memudahkan urusan pentadbiran
F4 urusan cukai/pajakan/sewa beli/penjualan/pembelian/cagaran
F5 memperkenalkan undang-undang tanah mengikut sistem Barat
F6 memudahkan kerja pentadbiran tanah/pembangunan ekonomi
F7 Peraturan Tanah Perak 1879/Kanun Tanah Selangor 1891/Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887
F8 membahagikan tanah mengikut kegunaan/nilai komersial
F9 tanah ladang
F10 tanah peribumi
F11 tanah perlombongan
F12 kadar cukai bergantung kepada jenis tanah yang dimiliki/diusahakan
F13 individu/syarikat yang berminat untuk mengusahakan sesuatu kawasan mestilah membuat permohonan di Pejabat Tanah
F14 kebenaran daripada Pejabat Tanah diperlukan untuk mengutip sumber hutan
F15 seperti nipah/damar/rotan
F16 Residen negeri berkuasa menentukan jumlah kawasan konsesi tanah untuk diberikan kepada pemodal
F17 memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu
F18 diluluskan oleh Majlis Persekutuan
F19 untuk menjamin kelangsungan masa depan ekonomi/sosial/politik orang Melayu
F20 bertujuan mengelakkan tanah milik Melayu berpindah kepada orang asing
F21 Residen berkuasa mengisytiharkan tanah milik orang Melayu sebagai Tanah Simpanan Melayu
F22 menyelamatkan tanah tersebut daripada dijual/dipajak gadai/ditukar milik kepada orang bukan Melayu
F23 Tanah Simpanan Melayu sebenarnya melindungi kepentingan ekonomi pihak British
F24 orang Melayu tidak dibenarkan menanam tanaman komersial di kawasan Tanah Simpanan Melayu
F25 kebanyakan Tanah Simpanan Melayu tidak subur
F26 tidak sesuai digunakan untuk kegiatan ekonomi perladangan
F27 kawasan yang subur keluasannya terlalu kecil

Tiada ulasan: