SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Ahad, 11 September 2011

Perang Dunia Pertama

Kereta kebal yang digunakan semasa Perang Dunia Pertama.

Nyatakan sebab-sebab berlaku Perang Dunia Pertama.
F1 nasionalisme yang kuat di Eropah
F2 persaingan meluaskan tanah jajahan
F3 persaingan meluaskan pengaruh
F4 persaingan dalam ekonomi
F5 mendapatkan bahan mentah
F6 mencari kawasan pasaran baru
F7 pembentukan sistem pakatan di Eropah

Jelaskan kesan-kesan Perang Dunia Pertama.
F1 Perjanjian Versailies ditandatangani
F2 peta Eropah berubah
F3 Liga Bangsa terbentuk
F4 inflasi berlaku
F5 masalah pengganguran
F6 hutang perang yang tinggi
F7 pemerintahan beraja ditamatkan

Tiada ulasan: