SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Rabu, 1 Jun 2011

Ciri-Ciri Masyarakat Berbilang Kaum di Tanah Melayu

Soalan TOV 2011, Tingkatan 5, Terengganu

Ladang getah antara sumber ekonomi awal dalam kalangan kaum India di Tanah Melayu.

1-Nyatakan ciri-ciri masyarakat berbilang kaum di Tanah Melayu. [6m]
F1 petempatan masyarakat berbeza mengikut kaum
F2 orang Melayu tinggal di kawasan luar bandar
F3 orang Cina tinggal di kawasan bandar
F4 orang India tinggal di kawasan estet/ladang getah
F5 pekerjaan rakyat berbeza mengikut kaum
F6 orang Melayu bertani/menjadi petani
F7 buruh dari India kebanyakannya penoreh getah
F8 buruh dari China berniaga/bekerja di lombong
F9 bahasa pertuturan yang digunakan dalam kehidupan sosial berbeza
F10 tidak terdapat kesepaduan/interaksi antara kaum secara meluas
F11 menyulitkan proses perpaduan nasional
F12 melahirkan sistem pendidikan vernakular/pendidikan menggunakan bahasa ibunda masing-masing
F13 berpegang kepada kepercayaan/agama yang berbeza
F14 tinggal dalam satu unit politik yang sama tetapi hidup berasingan

2-Pada pandangan anda, mengapakah perpaduan kaum yang kukuh sangat penting di negara kita ? [5m]
F1 politik menjadi stabil
F2 kerjasama dalam bidang politik semakin kukuh
F3 rakyat hidup dalam keadaan harmoni
F4 pembangunan akan berjalan dengan lancar
F5 muncul sikap toleransi antara kaum
F6 muncul semangat kerjasama antara kaum
F7 mengkukuhkan semangat saling hormat-menghormati antara kaum
F8 imej negara akan meningkat
F9 keamanan negara akan kekal berpanjangan

Tiada ulasan: