SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Isnin, 2 Mei 2011

Pengertian Hijrah

Peta : Kedudukan antara Makkah dan Madinah.

Soalan Percubaan SPM 2009, Melaka

Nyatakan pengertian Hijrah.
F1 berasal daripada perkataan Arab iaitu berpindah
F2 perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain
F3 perpindahan orang Islam dari kota Makkah ke kota Madinah
F4 perjuangan untuk memperkukuhkan Islam
F5 merupakan strategi baru untuk menyebarkan Islam
F6 perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan meninggalkan keburukan/kejahatan
F7 semangat ingin berubah dalam pelbagai keadaan
F8 perubahan dari segi sikap
F9 perubahan dari segi cara berfikir
F10 perubahan dari segi tingkah laku
F11 bukan pelarian seperti pandangan orientalis Barat
[mana-mana 5 x 1m = 5m]

Tiada ulasan: