SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Sabtu, 30 Julai 2011

Badan Kehakiman

Bangunan Parlimen Malaysia.

Apakah bidang kuasa dan peranan Badan Kehakiman? [4m]
F1 berkuasa mentafsir undang-undang
F2 berkuasa mentafsir Perlembagaan Negeri
F3 berkuasa mentafsir Perlembagaan Persekutuan
F4 berkuasa mendengar serta menentukan perkara sivil/jenayah

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah cara undang-undang digubal ? [6m]
F1 dicadangkan oleh kementerian yang terlibat
F2 penggubalan rang undang-undang oleh Jabatan Peguam Negara
F3 pembacaan pertama di Dewan Rakyat iaitu pembacaan tajuk rang undang-undang sahaja
F4 pembacaan kedua di Dewan Rakyat dan undang-undang dibahaskan
F5 perbincangan secara terperinci tentang rang undang-undang ini pada peringkat jawatankuasa di Dewan Rakyat
F6 pembacaan ketiga di Dewan Rakyat /rang undang-undang ini dibahaskan sebelum diluluskan untuk dikemukakan kepada Dewan Negara

Tiada ulasan: