SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Jumaat, 29 Julai 2011

Cara Kedatangan Buruh Luar ke Tanah Melayu


Terangkan cara kedatangan buruh luar ke Tanah Melayu :
(i) Dari China [6m]
(ii) Dari India [6m]

Dari China
F1 Sistem Tiket Kredit
H1a hutang dibayar dengan cara bekerja dengan majikan dalam satu tempoh tertentu
F2 sistem Pengambilan Kakitangan
H2a segala tambang dan perbelanjaan dibiayai oleh majikan
F3 Sistem Pengambilan Rumah Kongsi
H3a pengambilan buruh dilakukan oleh pegawai di negara China

Dari India
F1 Sistem Buruh Bebas
H1a mereka datang sendiri dengan biayaan masing-masing
F2 Sistem Kontrak
H2a majikan akan membiayai tambang mereka ke Tanah Melayu
F3 Sistem Kangani
H3a Kangani/ketua dihantar ke India untuk mencari buruh

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kesan kemasukan buruh luar ke negara kita ? [4m]
F1 wujud masyarakat majmuk
F2 kemunculan bandar
F3 pendidikan vernakular
F4 perbezaan budaya cara hidup

Pada pandangan anda, bagaimanakah negara kita boleh mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing ? [4m]
F1 memperketatkan kemasukan pekerja asing
F2 penggunaan teknologi moden
F3 pendidikan menekankan kemahiran
F4 galakkan anak tempatan bekerja

Tiada ulasan: