SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Jumaat, 15 Julai 2011

Khulafa al-Rasyidin


Senaraikan lima kriteria yang perlu dipenuhi oleh seseorang calon kahlifah pada zaman Khulafa al=Rasyidin. [5m]
F1 lelaki yang merdeka
F2 beragama Islam
F3 memiliki pengetahuan tentang Islam
F4 mematuhi perintah Allah
F5 sanggup melaksanakan hukum Allah
F6 bersifat adil
F7 mempunyai akhlak yang baik
F8 mempunyai tubuh badan yang sihat dan sempurna
F9 berfikiran cerdas
F10 warak
F11 pandai mentadbir negara

Berdasarkan contoh yang sesuai, terangkan tiga kaedah pemilihan khalifah pada zaman Khulafa al-Rasyidin. [6m]
F1 melalui musyawarah atau syura
H1a semasa pelantikan Saidina Abu Bakar
F2 melalui cadangan satu nama sahaja daripada khalifah yang terdahulu
H2a seperti pelantikan Saidina Umar yang diusulkan oleh Saidina Abu Bakar sebelum beliau wafat
F3 melalui pemilihan daripada beberapa calon
H3a semasa pelantikan Saidina Uthman bin Affan sejumlah enam nama telah diusulkan
F4 melalui pencalonan oleh sekelompok masyarakat
H4a seperti pencalonan Saidina Ali bin Abi Talib

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan tanggungjawab seorang khalifah dalam pemerintahan kerajaan Islam. [9m]
F1 memelihara kedudukan agama Islam
F2 mentadbir negara mengikut hukum syariah yang berpandukan al-Quran dan sunnah
F3 menitikberatkan sistem politik, sosial dan ekonomi supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani
F4 bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara
F5 mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh
F6 bertanggungjawab melantik dan melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara jika perlu
F7 bertanggungjawab menjaga kebajikan rakyat supaya dapat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat
F8 bertanggungjawab menjaga dan meneruskan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w.
F9 mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah atau syura
F10 memantapkan sistem perundangan Islam
F11 bertanggungjawab menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara dan baitulmal
F12 mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat

Tiada ulasan: