SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Khamis, 28 Julai 2011

Kerajaan Turki Uthmaniyah


Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan Turki Uthmaniyah berjaya menyebarkan Islam di Eropah. [8m]
F1 kota Constantinople ditaluki oleh tentera Islam
F2 orang Islam mempunyai akidah yang kukuh
F3 orang Islam mempunyai akhlak yang tinggi
F4 tentera Islam mempunyai semangat Ghazi/semangat pahlawan yang tidak gentar berkorban jiwa demi penyebaran ajaran Islam
F5 mempunyai tentera elit Janissari/tentera yang terlatih dalam selok-belok peperangan
F6 sistem ketenteraan yang tersusun
F7 tentera Islam mempunyai peralatan senjata moden
F8 mempunyai tentera darat yang kuat
F9 memiliki armada laut yang kuat
F10 keadaan politik yang tidak stabil di Eropah
F11 kejatuhan kerajaan Byzantine
F12 institusi gereja di Eropah tidak lagi menjadi pelindung kepada masyarakat
F13 kerajaan Uthmaniyah menjalankan dasar berteraskan diplomasi/toleransi
F14 penghijrahan orang Turki ke kawasan Balkan
F15 usaha para pendakwah menyebarkan Islam

Terangkan sumbangan kerajaan Turki Uthmaniyah terhadap perkembangan Islam. [8m]
F1 pembinaan empayar Islam
H1a Istanbul menjadi pusat pentadbiran dunia Islam
F2 bidang perundangan
H2a Sulaiman I memperkenalkan sistem perundangan
F3 Sistem organisasi
H3a jawatan kadi/mufti dijadikan sebagai sebahagian organisasi agama Islam
F4 sumbangan dalam bidang ekonomi
H4a Istanbul menjadi pusat pertemuan perdagangan Timur dan Barat
F5 memperkenalkan dasar sosial
H5a menggalakkan kecemerlangan individu
F6 bidang ilmu pengetahuan
H6a membina sekolah pengetahuan akademik/sekolah satera/kolej perubatan
F7 bidang seni bina
H7a seni bina masjid

Sekiranya anda seorang mubaligh yang menyebarkan Islam di Eropah pada abad ke-14 Masihi, apakah ciri-ciri yang mesti anda miliki bagi melaksanakan misi tersebut ? [4m]
F1 memiliki sifat berhemah semasa berdakwah
F2 memiliki sifat mahmudah/sifat terpuji
F3 memiliki sifat siddiq/berkata benar
F4 memiliki sifat amanah/dipercayai
F5 memiliki sifat fatanah/bijaksana

Tiada ulasan: