SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Jumaat, 15 Julai 2011

Kerajaan Bani Abbasiyah

Kedudukan Kota Baghdad.

Ceritakan proses pembentukan kerajaan Bani Abbasiyah. [5m]
F1 kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan pada tahun 750 M selepas gerakan atau Revolusi Abbasiyah berjaya menumbangkan kerajaan Bani Umaiyah
F2 gerakan ini ditaja oleh Ali bin Abdullah dan bergerak secara sulit
F3 bermula secara terbuka dari zaman Khalifah Umar Abdul Aziz
F4 mereka meneruskan kampen atas nama Ahlul Bait (keluarga Nabi Muhammad s.a..w.) untuk mendapatkan sokongan
F5 mereka telah menjadikan Khurasan, Kufah dan Humaimah sebagai pusat operasi menentang Kerajaan Umaiyah
F6 gerakan ini dikukuhkan oleh Abu Salama al-Khallal
F7 Abu Muslim al-Khurasani menjadi ketua di Khurasan

Terangkan faktor yang membolehkan kota Baghdad muncul sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah. [10m]
F1 menjadi pusat penulisan karya ke dalam bahasa Arab
H1a kegiatan penulisan dilakukan mengikut tiga tahap
H1b tahap pertama mencatat segala idea atau percakapan
H1c tahap kedua mengumpulkan idea yang serupa/hadis Nabi Muhammad s.a.w. ke dalam buku
H1d tahap ketiga mengarang

F2 menubuhkan Baitulhikmah sebagai institusi keilmuan
H2a institusi keilmuan ini diasaskan oleh Khalifah Harun Al-Rasyid
H2b berkembang semasa Khalifah al-Makmun
H2c menterjemah karya falsafah dan sains terutamanya daripada bahasa Yunani ke bahasa Arab

F3 melibatkan golongan ulama dalam penulisan pelbagai bidang agama
H3a ramai ulama menyusun hadis dan menghasilkan tulisan dalam bidang fikah, tafsir dan sejarah
H3b contoh Imam Malik/Imam Abu Hanafiah/Imam Ahmad bin Hanbal

F4 usaha penterjemahan daripada bahasa Sanskrit, Suriani dan Yunani
H4a orang Islam bukan sahaja menterjemah malah mencipta dan membuat pembaharuan dalam karya ke bahasa Arab
H4b mereka menghuraikan dan membuat penambahbaikan
H4c mereka memuatkan keterangan dan ulasan

F5 menubuhkan institusi pengajian tinggi
H5a mempertingkatkan kegiatan penyelidikan
H5b hasil dapatan sarjana Islam itu tersebar ke Eropah/kajian ini turut diterjemahkan ke bahasa asing
H5c menyumbang kepada kelahiran zaman Renaissance di Eropah
H5d kegigihan para ulama dan ilmuan Islam dalam penulisan
H5e mempertingkatkan pengetahuan manusia sezaman dengan mereka
H5f meninggalkan warisan yang ternilai kepada generasi kemudian

F6 keterbukaan dan kesediaan masyarakat Islam menimba ilmu daripada pelbagai sumber asing
H6a cendekiawan Islam menterjemah karya
H6b membaiki dan meningkatkan mutu karya asalnya

Tiada ulasan: