SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Jumaat, 29 Julai 2011

Perang Dunia Pertama


Nyatakan sebab-sebab berlakunya Perang Dunia Pertama. [5m]
F1 kemunculan nasionalisme
F2 kewujudan sistem pakatan negara-negara Eropah
F3 persaingan kuasa-kuasa besar merebut peluang ekonomi
F4 pembunuhan Archduke Franz Ferdinand pewaris takhta Austria-Hungray
F5 Jerman menyerang Perancis melalui Belgium

Namakan negara yang menganggotai Perikatan Kuasa Tengah. [3m]
F1 Jerman
F2 Austria-Hungray
F3 Itali

Namakan negara yang menganggotai Pakatan Bertiga. [3m]
F1 Britain
F2 Perancis
F3 Jepun

Nyatakan kesan-kesan Perang Dunia Pertama. [8m]
F1 tamatnya pemerintahan beraja di Eropah
F2 berubahnya peta Eropah
F3 penubuhan Liga Bangsa
F4 terbentuknya beberapa buah negara baru
F5 inflasi berlaku di negara-negara yang berperang
F6 pasaran dunia dikuasai oleh Amerika Syarikat dan Jepun
F7 berlakunya pengangguran
F8 kehilangan nyawa yang ramai

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, bagaimanakah sesebuah negara dapat mengelakkan berlakunya peperangan ? [5m]
F1 kerjasama di peringkat antarabangsa
F2 bersama-sama menentang keganasan
F3 bersaing secara sihat di peringkat global
F4 mengambil langkah-langkah dinamis dalam hubungan dasar luar
F5 mengamalkan dasar berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi

Tiada ulasan: