SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Sabtu, 30 Julai 2011

Tamadun India


Terangkan kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam Tamadun India. [8m]
F1 pusat perdagangan penting
H1a Kalinga
F2 persatuan perdagangan
H2a dikenali sebagai streshin di setiap bandar
F3 penggunaan mata wang
H3a syiling emas Zaman Gupta dikenali sebagai Dinara
F4 sistem cukai
H4a tujuan cukai untuk menyara anggota tentera

Jelaskan perkembangan sistem pendidikan dalam Tamadun India. [7m]
F1 bermula pada Zaman Vedik
F2 agama Hindu menjadi teras
F3 mempelajari kitab-kitab Veda
F4 pendidikan dikuasai oleh golongan lelaki
F5 bahasa pengantar ialah Bahasa Sanskrit
F6 menggunakan kaedah hafalan
F7 lokasi pendidikan zaman awal di istana/rumah

Berikan lima cadangan supaya Malaysia dapat mencapai status negara maju. [5m]
F1 menguasai ilmu ICT terkini
F2 melahirkan masyarakat minda kelas pertama
F3 membina pusat pengajian tinggi yang berwibawa
F4 membangunkan pusat telekomunikasi yang moden
F5 melahirkan masyarakat berilmu pengetahuan

Tiada ulasan: