SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Ahad, 24 Julai 2011

Khulafa al-Rasyidin

Tulisan al-Quran tanpa baris.

Soalan SPM 2007.

Berikan dua kaedah pemilihan khalifah dalam Islam. [2m]
F1 musyawarah/syura
F2 pemilihan daripada beberapa orang calon
F3 cadangan satu nama dari khalifah terdahulu
F4 pencalonan oleh sekelompok masyarakat
[mana-mana 1 jawapan di atas]

Jelaskan tanggungjawab seorang khalifah dari aspek berikut : [3m]
Politik -
F1 khalifah bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara termasuk mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh, bertanggungjawab melantik dan jika perlu melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara
F2 khalifah berperanan memelihara kedudukan agama Islam serta mentadbir negara mengikut hukum syariah yang berlandaskan al-Quran dan sunnah
F3 khalifah wajib menitikberatkan sistem politik, sosial dan ekonomi supaya berlaku keseimbangan antara keperluan rohani dan jasmani
[mana-mana 1 jawapan di atas]

Sosial -
F1 khalifah bertanggungjawab menjaga kebajikan rakyat supaya dapat menikmati kehidupan yang sejahtera di dunia dan akhirat
F2 khalifah bertanggungjawab menjaga dan meneruskan ajaran Allah, mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah atau syura dan memantapkan sistem perundangan
[mana-mana 1 jawapan di atas]

Ekonomi -
F1 khalifah bertanggungjawab menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara juga baitulmal serta mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat

Berikan dua kejayaan Khalifah Abu Bakar al-Siddiq. [2m]
F1 berjaya mengatasi masalah perpecahan yang melanda masyarakat Islam selepas kewafatan Nabi Muhammad s.a.w. yang berpunca daripada kewujudan orang Islam yang murtad dan gerakan golongan al-Riddah
F2 keupayaan beliau mempertahankan Madinah daripada ancaman kuasa luar iaitu kerajaan Parsi dan Rom Timur
F3 melicinkan pentadbiran kerajaan dengan membahagikan Tanah Arab kepada 10 wilayah iaitu Makkah, Taif, Yaman, al-Jund, Khalwan, Bahrin, Jarsh, Zabid, Hadhramaut dan Nijran serta melantik seorang ketua atau amir untuk mentadbir wilayah tersebut
F4 memperkenalkan bayaran gaji untuk tentera melalui hasil harta rampasan perang, undang-undang tanah dan hak rakyat terutama golongan mawali
F5 usaha mengumpulkan tulisan al-Quran yang mana beliau memerintahkan Zaid bin Thabit menghimpunkan ayat al-Quran pada batu, kulit binatang, kayu dan tulang
[mana-mana 2 jawapan di atas]

Sekiranya anda dilantik menjadi pemimpin Malaysia, bagaimanakah anda mengamalkan ciri-ciri kepimpinan Islam dalam pentadbiran anda ? [3m]
F1 memerintah dengan adil
F2 melindungi negara daripada serangan musuh
F3 mengembangkan ekonomi negara dan rakyat
F4 memajukan pendidikan
F5 mempratikkan undang-undang Islam
[mana-mana 3 jawapan di atas]

Tiada ulasan: