SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Isnin, 15 Ogos 2011

Kerajaan Angkor

Tasik Tonle Sap.

Huraikan faktor-faktor yang menyumbang kemajuan pertanian kerajaan Angkor ?
F1 pembinaan sistem pengairan yang baik
F2 raja terlibat membina sistem pengairan
F3 kerajaan bertanggungjawab menguruskan sistem pengairan
F4 kedudukan berhampiran tasik Tonle Sap
F5 iklim yang sesuai, panas dan lembab
F6 tanah yang subur, di sekitar Sungai Mekong dan Tasik Tonle Sap
F7 mendapat sumber ikan air tawar dari Tasik Tonle Sap

Jelaskan kepentingan Tasik Tonle Sap kepada kerajaan Angkor.
F1 membekalkan sumber air minuman
F2 membekalkan sumber protein seperti ikan
F3 air dialirkan ke sawah melalui sistem pengairan
F4 tanah subur hasil mendapan lumpur
F5 membentuk kawasan pertanian yang luas
F6 sumber air dapat menampung keperluan penanaman padi

Tiada ulasan: