SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Jumaat, 12 Ogos 2011

Khulafa al-Rasyidin

Sebuah novel Islam yang memaparkan kisah Khalifah Abu Bakar al-Siddiq.

Tugas-tugas khalifah :
 • sebagai ketua negara
 • mentadbir negara Islam mengikut hukum syariah yang berpandukan al-Quran dan sunnah
 • menitikberatkan sistem politik, sosial dan ekonomi untuk keseimbangan rohani dan jasmani
 • bertanggungjawab memastikan kelicinan pentadbiran negara
 • mempertahankan negara Islam daripada ancaman musuh
 • bertanggungjawab melantik pegawai kerajaan
 • bertanggungjawab melucutkan jawatan pegawai pentadbiran negara jika perlu
 • beratnggungjawab menjaga kebajikan rakyat untuk kesejahteraan di dunia dan akhirat
 • beratnggungjawab menjaga dan meneruskan ajaran Islam
 • mengekalkan perpaduan ummah melalui konsep musyawarah/syura
 • memantapkan sistem perundangan Islam
 • menguruskan hal ehwal kewangan dan perbendaharaan negara
 • mengatur pungutan kharaj, jizyah dan zakat

Tiada ulasan: