SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Jumaat, 12 Ogos 2011

Kerajaan Bani Umaiyah

Kajian yang dipelopori oleh Ibn al-Nafis (pakar bedah di Damsyik).

Sumbangan di bawah adalah meliputi kerajaan Bani Umaiyah pada tahap pertama.

Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang ekonomi :
 • penubuhan baitulmal bagi mewujudkan sistem kewangan dan mengimbangkan pendapatan dan perbelanjaan negara
 • pendapatan kerajaan ialah kharaj, jizyah, zakat, usyur dan ghanimah
Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang ilmu pengetahuan :
 • kota Basrah sebagai pusat pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan
 • lahirnya ilmuwan seperti Khalil ibn Ahmad (pakar dalam bahasa dan filologi Arab)
 • Sibawayhi (ahli nahu Arab)
 • al-Farazdaq, Jarir, Umar ibn Abi Rabia'h dan Jamil al-Uzri (sasterawan)
 • bahasa Arab dijadikan bahasa rasmi negara
 • tanda bunyi dan baris diperkenalkan pada tulisan al-Quran
Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang agama:
 • lahir tokoh dalam bidang berbeza seperti Urwah bin al-Zubayr dan Ibn Zihat al-Zuhri (hadis)
 • Ibn Jarih (tafsir al-Quran)
 • Hasan al-Basri dan Wasil ibn Ata (usuluddin)
Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang sains dan perubatan :
 • pembinaan hospital di Damsyik oleh Khalifah al-Walid bin Abdul Malik
 • pembinaan hospital penyakit kusta oleh Khalifah Umar ibn Abdul Aziz
 • penterjemahan pelbagai buku rujukan dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan
 • Ibn al-Nafis pakar bedah Damsyik menghasilkan buku al-Shamil fis Sina'ah al-Tabibiyah (Kajian Umum Profesion Kedoktoran)
 • perkembangan dalam bidang kimia dan astronomi
Sumbangan kerajaan Bani Umaiyah dalam bidang perundangan :
 • hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan ijtihad dengan berpandukan al-Quran, sunnah dan ijmak

Tiada ulasan: