SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Isnin, 8 Ogos 2011

Tanah Melayu Selepas Kedatangan Islam


Nyatakan perubahan dalam sistem pentadbiran di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam.
F1 golongan raja menitikberatkan konsep Islam
F2 sultan menggunakan istilah Zillulah fil-alam/Zillullah fil-ardh
F3 bermaksud bayangan Allah di muka bumi
F4 sultan juga menggunakangelaran Khalifatul Mukminin
F5 bermaksud pemimpin orang mukmin
F6 susur galur raja dikaitkan dengan tokoh Islam
F7 dikaitkan dengan Iskandar Zulkarnain
F8 institusi kesultanan dikekalkan berdasarkan perwarisan
F9 sultan sebagai kuasa tertinggi dalam pemerintahan
F10 sultan dibantu oleh pembesar
F11 seperti Bendahara, Temenggung, Penghulu Bendahari dan Laksamana
F12 golongan pemerintah mempunyai hubungan yang erat dengan golongan ulama
F13 institusi kesultanan diperkukuhkan dengan konsep daulat
F14 menjadi pengikat antara pemerintah dengan rakyat
F15 konsep daulat mengangkat kedudukan sultan ke tahap paling tinggi
F16 menimbulkan penghormatan rakyat terhadap sultan
F17 pelbagai jenis adat istiadat diwujudkan untuk mengukuhkan daulat raja
F18 seperti cara berpakaian dan bahasa/pengucapan/tingkah laku

Tiada ulasan: