SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Isnin, 8 Ogos 2011

Kerajaan Bani Abbasiyah

Sebuah buku yang membincangkan tentang ulama yang menyusun hadis.

Jelaskan kegiatan baitulhikmah dalam kerajaan Bani Abbasiyah.
F1 menterjemahkan karya falsafah dan sains terutamanya daripada Bahasa Yunani
F2 penterjemahan juga dilakukan ke atas Bahasa Sanskrit dan Bahasa Suriani
F3 merupakan pusat pengajian tumpuan para ilmuan
F4 penterjemahan dijalankan secara sistematik
F5 penterjemahan diawasi oleh seorang penyelaras
F6 selain menterjemah, penambahbaikan terhadap karya asal juga dilakukan
F7 membuat ulasan dan keterangan ke atas karya yang diterjemahkan menggunakan Bahasa Arab
F8 orang Islam waktu ini dapat memelihara warisan ilmu daripada lenyap, walau pun ketika ini Eropah sedang mengalami Zaman Gelap
F9 kegiatan penulisan dilakukan mengikut tiga tahap
F10 mencatat segala idea/percakapan
F11 mengumpul idea yang serupa/hadis Nabi Muhammad s.a.w. ke dalam sebuah buku
F12 mengarang dengan mengatur segala yang dicatat ke dalam bahagian/bab tertentu
F13 golongan ulama terlibat dalam penulisan
F14 ramai ulama menyusun hadis
F15 ulama turut menghasilkan tulisan dalam bidang fikah, taksir dan sejarah

1 ulasan: