SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Selasa, 2 Ogos 2011

Kerajaan Bani Umaiyah

Sebuah buku yang mencatatkan tentang Kerajaan Bani Umaiyah.

Senaraikan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah tahap kedua dalam bidang ekonomi.
F1 menubuhkan baitulmal
F2 pendapatannya diperolehi daripada kharaj, jizyah, zakat, usyur dan ghanimah
F3 Cardova menjadi pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan antarabangsa
F4 berkembangnya perusahaan tembikar
F5 berkembangnya perusahaan perhiasan daripada perak dan emas
F6 berkemabngnya kegiatan memproses kulit
F7 berkembangnya kegiatan membuat senjata
F8 kemajuan dalam sektor pertanian
F9 sistem saliran dibina untuk menyuburkan dan memajukan tanah pertanian
F10 penyelidikan untuk mendapatkan benih berkualiti dilakukan
F11 hasil pertanian dapat dipertingkatkan

Tiada ulasan: