SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Selasa, 2 Ogos 2011

Kerajaan Bani Umaiyah

Jelaskan sumbangan kerajaan Bani Umaiyah tahap kedua dalam bidang pendidikan.
F1 pusat pengajian tinggi telah dibina di Cardova
F2 diasaskan oleh Abdul Rahman III
F3 Cordova menjadi pusat kegemilangan ilmu
F4 wujud 17 buah pusat pengajian
F5 berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropah
F6 pusat keilmuan telah berkembang di Seville, Toledo dan Granada
F7 pembinaan perpustakaan telah diasaskan oleh al-Hakam II
F8 terdapat 70 buah perpustakaan di Andalusia
F9 pembinaan pusat penterjemahan
F10 menterjemahkan karya tokoh Yunani ke Bahasa Arab
F11 Cordova menjadi jambatan pengetahuan antara dunia Islam dan Eropah
F12 orang Islam dapat menimba ilmu daripada karya Eropah melalui terjemahan

Tiada ulasan: