SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Selasa, 2 Ogos 2011

Kerajaan Bani Umaiyah

Senaraikan sumber pendapatan Kerajaan Bani Umaiyah.
F1 kharaj/cukai tanah
F2 jizyah/cukai perlindungan
F3 zakat
F4 usyur/cukai sebanyak 1/10 hasil pertanian
F5 ghanimah/harta yang dirampas dalam peperangan

Tiada ulasan: