SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Sabtu, 12 Mac 2011

Bidang Ilmu dan Ciptaan Dalam Tamadun Mesopotamia


Soalan SPM 2006

Tamadun Mesopotamia memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun awal manusia.
Terangkan pernyataan di atas berdasarkan bidang ilmu dan ciptaan. [8 markah]

Bidang Ilmu
F1 perkembangan sistem pendidikan
F2 perkembangan ilmu matematik
F3 perkembangan ilmu perubatan
F4 perkembangan ilmu astronomi
F5 menubuhkan perpustakaan diraja

Bidang Ciptaan
F6 kewujudan sistem tulisan/cuneiform
F7 penciptaan alat pengangkutan terawal
F8 penciptaan roda
F9 memperkenalkan Kod Undang-undang Hammurai
F10 dalam bidang seni, mereka telah mencipta arca, contohnya patung Raja Gudea

[mana 8 x 1m = 8m]

Tiada ulasan: