SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Sabtu, 12 Mac 2011

Pemilihan Lembah Sungai Dalam Tamadun Awal Manusia


Soalan Percubaan SPM 2010, Kedah

Mengapakah masyarakat tamadun awal memilih lembah sungai untuk membina petempatan ? [6 markah]

F1 kesuburan tanah
F2 tujuan pertanian/penanaman
F3 kemudahan bekalan air minuman
F4 air untuk kegunaan harian/membasuh/memasak
F5 air untuk menyiram tanaman
F6 sumber makanan/hasil protein/menangkap ikan
F7 kemudahan pengangkutan
F8 kemudahan perhubungan
F9 tujuan keselamatan
F10 tanah sungai/selut digunakan untuk membina rumah
F11 keagamaan
F12 pertahanan
F13 perdagangan

[mana-mana 6 x 1m = 6m]

Tiada ulasan: