SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Isnin, 14 Mac 2011

Tamadun Indus

Soalan Percubaan 2010, Johor

Tamadun Indus ialah tamadun terawal di India yang banyak menyumbang kepada pembentukan ketamadunan manusia.

(a) Berikan dua kegiatan ekonomi masyarakat Indus. [2m]
F1 perdagangan
F2 pertanian/bercucuk tanam
F3 pertukangan
F4 pembuatan
F5 menghasilkan barang logam
F6 menghasilkan barang tembikar
F7 artisan
F8 buruh
[mana-mana 2 x 1m = 2m]

(b) Nyatakan dua ciri bandar terancang dalam tamadun Indus. [2m]
F1 terbahagi kepada dua bahagian/bahagian utama dan bahagian kedua
F2 bandarnya dikelilingi tembok
F3 bahagian utama merupakan pusat pentadbiran
F4 bahagian utama merupakan pusat keagamaan
F5 menempatkan bangunan pentadbiran
F6 menempatkan tempat mandi awam
F7 yang digunakan dalam upacara ritual
F8 upacara pembersihan
F9 menempatkan tempat penyimpanan hasil pertanian
F10 bahagian kedua bandar ialah kawasan perumahan
F11 mempunyai susun atur yang sistematik
F12 bandar disusun berasaskan blok berbentuk segi empat
F13 setiap blok dipisahkan oleh jalan raya yang lurus
F14 terdapat sistem kumbahan yang terancang
F15 bandar juga dihubungkan dengan sungai/jalan perhubungan
[mana-mana 2 x 1m = 2m]

(c) Senaraikan dua golongan masyarakat dalam organisasi sosial di Lembah Indus. [2m]
F1 golongan atasan
F2 pendeta
F3 pedagang
F4 golongan bawahan
F5 petani
F6 buruh
F7 hamba
[mana-mana 2 x 1m = 2m]

(d) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sumbangan tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia. [2m]
F1 mengeksplotasi kelebihan yang dimiliki
F2 mengeksplotasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan mereka
F3 perancangan bandar/Mohenjo-Daro/Harappa
F4 sumbangan ilmu geometri/kesenian/matematik/pembinaan
F5 perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat
F6 yang mempunyai rangkaian jalan raya yang lurus
F7 teknologi pembakaran batu bata
F8 sikap keterbukaan
F9 hubungan dengan tamadun lain/Mesopotamia/Mesir Purba
F10 agama Hindu
F11 tulisan piktograf
F12 cap mohor
F13 ilmu pengetahuan
F14 arca
[mana-mana 2 x 1m = 2m]

(e) Pada pandangan anda, apakah peranan generasi muda dalam mengekalkan kemajuan tamadun negara kita ? [2m]
F1 bersikap cekal
F2 bertindak secara inovatif
F3 menguasai ilmu pengetahuan
F4 patuh kepada ajaran agama
F5 bersikap patriotik/mencintai negara
F6 mengukuhkan perpaduan
F7 hidup secara aman/harmoni
F8 saling bekerjasama
F9 saling bertolak ansur
F10 meneroka bidang baru
F11 meningkatkan kemahiran
[mana-mana 2 x 1m = 2m]

Tiada ulasan: