SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Jumaat, 25 Mac 2011

Makna Tamadun


Bahasa Arab
 • mudun/madain
 • madana - tinggi budi bahasa/pembukaan bandar
Pandangan Islam
 • mementingkan aspek rohani dan lahiriah
 • asas pembinaan tamadun ialah akhlak, akidah, ilmu, keadilan, toleransi dari kebebasan beragama
Tokoh
 • Syed Naquib al-Attas - pencapaian tatasusila dan kebudayaan yang tinggi dan luhur oleh masyarakat
 • disokong oleh Richard Sulliyan (sarjana Barat) - menegaskan pentingnya unsur rohaniah dalam menjelaskan konsep tamadun
Bahasa Inggeris
 • civilizations
 • civitas - bandar atau kota
Pandangan Barat
 • pembangunan lahiriah
 • aspek kebendaan, kebudayaan, pembangunan fizikal
 • penulisan, undang-undang, kesenian dan pembandaran
Tokoh
 • Darcy Riberio dan R.A. Buchanam
 • menekankan aspek lahiriah yang mengukur pencapaian dan peradaban manusia
Pandangan Ibn Khaldun dalam Muqaddimah
 • umran - tanah yang didiami secara tetap
 • hadarah - kehidupan di bandar, bertatasusila, kesopanan dan moral yang tinggi

Tiada ulasan: