SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Khamis, 31 Mac 2011

Tamadun Yunani dan Rom

Latihan Soalan Struktur

1- Namakan dua negara kota yang terdapat di Yunani. [2m]
F1 Athens
F2 Sparta


2- Namakan sistem pemerintahan yang diperkenalkan di
(a) Tamadun Yunani [1m]
(b) Tamadun Rom [1m]

(a) F1 demokrasi
(b) F1 republik

3- Nyatakan ciri-ciri sistem pemerintahan yang diperkenalkan itu. [3m]
F1 terdapat Dewan Perhimpunan dan Majlis
F2 semua warganegara lelaki dewasa diberi peluang menjadi anggota Dewan Perhimpunan
F3 Dewan Perhimpunan bersidang sebanyak tiga kali dalam sebulan
F4 segala keputusan Dewan Perhimpunan dikendalikan oleh Majlis
F5 Dewan Perhimpunan melantik ahli Majlis, Majistret dan Juri
[mana-mana 3]

4- Apakah peranan yang dimainkan oleh Dewan Senat di Rom ? [3m]
F1 Dewan Senat melantik dua orang konsul untuk suatu tempoh
F2 diwakili oleh golongan bangsawan
F3 membincangkan hal-hal pentadbiran
F4 merangka perundangan
F5 seseorang perlu menjadi seorang praeotor terlebih dahulu
[mana-mana 3]

Tiada ulasan: