SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Sabtu, 12 Mac 2011

Soalan KBKK - Pertanian

Soalan Percubaan SPM 2010, Kedah

Sebagai rakyat Malaysia, apakah cadangan anda untuk memajukan sektor pertanian ? [5 markah]

F1 membuka rancangan tanah/FELDA
F2 memajukan tanah terbiar
F3 pertanian sebagai perniagaan
F4 galakan melanjutkan pelajaran dalam bidang pertanian
F5 biasiswa untuk graduan pertanian
F6 subsidi kepada para petani
F7 guna teknologi moden
F8 memperkasa peranan agensi pertanian/MARDI/RISDA

[mana-mana 5 x 1m - 5m]

Tiada ulasan: