SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Selasa, 29 Mac 2011

Sumbangan Tamadun Mesopotamia

Latihan Soalan Struktur1- Nyatakan sumbangan Tamadun Mesopotamia. [3m]
F1 kod undang-undang Hammurabi
F2 sistem tulisan
F3 penciptaan roda
F4 penciptaan batu bata
F5 penciptaan kalendar
F6 perkembangan ilmu astronomi
F7 lahir tradisi kesusasteraan
F8 perkembangan ilmu matematik
F9 perkembangan ilmu perubatan
F10 alat pengangkutan
[mana-mana 3 x 1m = 3m]

2- Apakah kesan penggubalan Kod Undang-Undang Hammurabi ? [3m]
F1 berjaya menggelakkan wujudnya permasalahan
F2 mewujudkan perpaduan
F3 mengukuhkan sistem organisasi
F4 membantu peradaban Mesopotamia bertahan untuk janga masa yang panjang
[mana-mana 3 x 1m = 3m]

3- Mengapakah jurutulis dilahirkan dalam masyarakat Mesopotamia. [2m]
F1 membolehkan urusan pentadbiran dan perniagaan dicatat
F2 segala urusan dapat direkodkan
F3 urusan jual beli disertakan dengan resit, nota dan surat kredit
[mana-mana 2 x 1m = 2m]

4- Apakah hasil kesuasteraan yang terkenal dalam Tamadun Mesopotamia. [1m]
F1 Epik Gilgamesh

Bagaimanakah penciptaan roda dapat memperbaiki sesebuah tamadun ? [2m]
F1 menghasilkan kereta kuda
F2 tujuan peperangan
F3 penciptaan kincir angin
F4 mengalirkan air ke kawasan tandus
F5 meningkatkan hasil pertanian
F6 mengawal banjir
[mana-mana 2 x 1m = 2m]

Tiada ulasan: