SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Sabtu, 26 Mac 2011

Proses Pembentukan Tamadun Mesopotamia


Proses pembentukan tamadun Mesopotamia :
  • berkembang di wilayah selatan, iaitu Sumer
  • perpindahan orang Sumeria ke wilayah teraebut dengan membina petempatan kekal
  • menjalankan aktiviti pertanian dengan cara menebus guna tanah
  • membina sistem pengairan/perparitan
  • hasil lebihan makanan, penduduk semakin bertambah
  • wujud perkampungan kecil dan akhirnya membentuk negara kota

Tiada ulasan: