SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Ahad, 13 Mac 2011

Undang-Undang Dalam Tamadun Rom

Soalan SPM 2005

Undang-Undang Rom
- Hukum Kanun 12
- Undang-Undang Justinian

Rajah di atas merujuk kepada perundangan tamadun Rom.

(a) Apakah cara memudahkan rakyat merujuk kepada undang-undang di atas ? [2m]
(i) Hukum Kanun 12
F1 ditulis dan diukir di atas papan [1m]

(ii) Undang-Undang Justinian
F1 dibukukan oleh Maharaja Justinian [1m]

(b) Nyatakan satu daripada bahagian Undang-Undang Rom ? [1m]
F1 Undang-Undang sivil [1m]
F2 Undang-Undang Natural [1m]
F3 Undang-Undang rakyat [1m]
[pilih mana-mana 1]

(c) Berikan tiga prinsip dalam Undang-Undang Rom ? [1m]
F1 seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah [1m]
F2 keberatan hukuman tidak boleh dipengaruhi oleh kelas dan status pesalah [1m]
F3 hukuman berdasarkan bukti yang kukuh [1m]
F4 keadilan terhadap setiap individu [1m]
[pilih mana-mana 3]

(d) Berikan pendapat anda tentang kepentingan undang-undang kepada sesebuah negara. [4m]
F1 menjamin keamanan [1m]
F2 menentukan hak kerajaan [1m]
F3 menjamin kestabilan dan keselamatan negara [1m]
F4 kehidupan rakyat harmoni [1m]
F5 membangunkan negara dengan lebih pesat [1m]
[pilih mana-mana 4]
Tiada ulasan: