SILALAH KLIK

TABUNGAN HARIAN

Jumaat, 18 Mac 2011

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948

Soalan Percubaan SPM 2009, Melaka

Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu tahun 1948 telah memulakan babak baharu dalam sejarah negara Malaysia.

(a) Terangkan faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948. [9m]

(b) Mengapakah sebahagian besar daripada orang-orang Melayu menyokong pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ? [6m]

(c) Pada pendapat anda, apakah yang akan terjadi ke atas Tanah Melayu sekiranya Persekutuan Tanah Melayu 1948 tidak dibentuk ? [5m]

Sila bandingkan Soalan Percubaan SPM 2009, Melaka di atas dengan soalan sebenar SPM 2009 yang terdapat di bawah :

Soalan SPM 2009.

Jadual berikut berkaitan dengan perkembangan politik di negara kita sebelum merdeka.

Tarikh
1 Februari 1948

Peristiwa
British membentuk Persekutuan Tanah Melayu

(a) Terangkan faktor British menagambil tindakan di atas. [10m]

(b) Jelaskan tuntutan orang Melayu semasa proses pembentukan persekutuan tersebut. [4m]

(c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apak kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia ? [6m]

Tiada ulasan: